c Thanh Cha

tham Quoc hoi lng vien Hoa Ky

ngay 24 thang 9 nam 2015

 

c Thanh Cha tham Quoc hoi lng vien Hoa Ky ngay 24 thang 9 nam 2015.

Vatican (SD 6-02-2015) - c Thanh Cha Phanxico se phat bieu tai quoc hoi lng vien Hoa Ky ngay 24 thang 9 nam 2015. ay se la lan au tien trong lch s mot v Giao Hoang oc dien van trong mot phien nhom chung cua lng vien quoc hoi My.

Chu tch Ha vien My, Ong John Boehner, tuyen bo nh tren hom 5 thang 2 nam 2015 va Phong Bao ch Toa Thanh xac nhan tin nay.

Tong giao phan thu o Washington cung ra thong cao bay to "niem vinh d va vui mng rat ln c on tiep c Thanh Cha Phanxico tai Tong giao phan nay, trong chng trnh vieng tham cua ngai tai Hoa Ky vao thang 9 nam 2015.

"Chung toi vui mng v li loan bao hom nay (5 thang 2 nam 2015) cua Chu tch Ha ngh vien Hoa Ky, Ong John Boehner, cho biet c Giao Hoang Phanxico se phat bieu trong phien nhom chung cua Quoc hoi, ngay 24 thang 9 nam 2015. Bien co lch s nay se la mot thi iem an phuc cho tat ca chung ta. Chung toi cung ch i loan bao chnh thc vi nhieu chi tiet hn ve cuoc vieng tham"

Cuoc vieng tham cua c Thanh Cha tai tru s quoc hoi Hoa Ky dien ra trong khuon kho cuoc vieng tham cua ngai tai nc nay, nhan dp ai hoi cac Gia nh Cong Giao the gii lan th 8, dien ra tai thanh pho Philadelphia, bang Pennsylvania t ngay 22 en 25 thang 9 nam 2015.

Tuy cha co chng trnh chnh thc, nhng gii bao ch cho rang c Thanh Cha cung se vieng tham va phat bieu tai tru s Lien Hiep Quoc New York, vieng tham giao phan a phng, va tai en thanh quoc gia c Me Vo Nhiem Washington, ngai se chu le phong Hien thanh cho chan phc Junipero Serra OFM, trc khi en ai hoi gia nh Cong giao the gii Philadelphia. (SD 6-2-2015)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page