Tin Tức liên quan đến việc tấn công Irak

của Liên Quân Hoa Kỳ và Anh Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page