Ðức Hồng Y Martini Nói

Duy Trì Hoà Bình Ðòi hỏi

Việc Cầu Nguyện Và Dấn Thân

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Martini Nói Duy Trì Hoà Bình Ðòi hỏi Việc Cầu Nguyện Và Dấn Thân.

Vatican (CNS 12/03/2003) - ÐHY Carlo Maria Martini, cựu TGM Milanô, nói  rằng Duy trì Hòa Bình là việc rất khó khăn và đòi hỏi lời cầu nguyện, nhất là khi gặp trường hợp có những lý do nghiêm trọng  đưa đến chiến tranh.

Trong một bài báo được viết từ Giêrusalem để đăng trong nhật báo "Quan Sát Viên Roma" số phát hành ngày 11 tháng 3/2003, ÐHY Martini cho rằng những ai tin vào Thiên chúa phải cầu nguyện cho hoà bình với tất cả tâm hồn, và những kẻ không tin Chúa, thì cần phải  trở về với lương tâm mình để  suy nghĩ về hòa bình.

ÐHY Martini cho biết thêm sở dĩ ngài  lên tiếng, --- "sau thời gian 6 tháng im lặng sống tại Giêrusalem ---,  là vì  mối đe doạ của chiến tranh. ÐHY cũng nhận định thêm rằng những chuẩn bị cho chiến tranh tại Iraq, lại làm nổi  bật "ước muốn to lớn" của nhiều người trên thế giới đồng thanh ủng hộ  Hoà bình".

 


Back to Home Page