Các Ngôi Thánh Ðường Tại Iraq

Sẽ Là Nơi Trú Ẩn Bom Ðạn

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Ngôi Thánh Ðường Tại Iraq Sẽ Là Nơi Trú Ẩn Bom Ðạn.

Baghdad, Iraq (Zenit 19/03/2003) - Ðức TGM Jean Benjamin Sleiman, theo nghi lễ La Tinh, tại Baghdad cho biết, các ngôi thánh đường sẽ mở cửa đón nhận những người cần nơi nương tựa,  trong trường họp bị dội bom.

ÐTGM Sleiman nói "Baghdad hiện là thành phố chết, một thành phố thật yên lặng, rất ít xe cộ. Hầu như  mọi hoạt động tài chánh đều ngưng hẳn."

Ðức TGM Sleiman cho thông tấn xã truyền giáo Misna biết rằng "trước khi Hoa Kỳ mở cuộc tấn công, nhiều tín hữu của ngài đã rời khỏi thánh phố, lánh nạn đến những vùng quê, mang theo tất cả những gì họ có thể mang đi. Có lẽ tại những vùng đó an toàn hơn."

Ngài nói, "tuy nhiên, các thánh đường vẫn mở cữa, mặc cho những gì sẽ xảy ra, để bảo đảm cho mọi người có nơi trú ẩn. Chính phủ đã phân phối thực phẩm, đủ cho ít nhất một tuần lễ, vì thế sẽ không có vấn đề về thực phẩm."

Ngài nói thêm, "tôi muốn nói cho tổng thống Bush rằng: chiến tranh cũng gây đau khổ cho kẻ chiến thắng;  chỉ có hòa bình mới có thể được kể như là sự chiến thắng."

ÐTGM nói thêm, "theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta là như những người Hoa kỳ, bởi vì tất cả chúng ta là công dân của thế giới. Tôi yêu mến đất nước và người dân Hoa kỳ, và tôi mong muốn họ hiểu điều mà họ sắp làm."

 

(VK)

 


Back to Home Page