Thông Cáo của phòng Báo Chí Tòa Thánh

về cuộc Gặp Gỡ Giữa ÐTC

và Ông Kofi Annan Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về cuộc Gặp Gỡ Giữa ÐTC và Ông Kofi Annan Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

Tin Vatican (Vis 19/02/2003) - Chiều thứ  ba, 18 tháng 2/2003, sau cuộc gặp gỡ giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Ông Kofi Annan Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc,  Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng Báo Chí Toà Thánh đã phổ biến thông cáo sau đây:

Hôm nay, ngày 18 tháng 2/2003,  Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến Ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông Annan cũng  đã gặp ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh, cùng với sự hiện diện của ÐHY Roger Etchegaray.

Trong vòng 30 phút trao đổi thân tình và sâu vào vấn đề, ÐTC và Ông Annan đã có thể xem xét những khía cạnh khác nhau của hoàn cảnh quan trọng hiện nay liên quan đến Iraq. Nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Liên Hiệp Quốc, hai Vị nói lên niềm hy vọng rằng những giải pháp  công bằng và hữu  hiệu có thể gặp được cho những thách thức hiện nay, những giải pháp biết tôn trọng luật pháp quốc tế mà tổ chức Liên Hiệp Quốc bảo đảm. Cần phải tìm ra những giải pháp,  để tránh những đau khổ trầm trọng thêm nữa cho dân chúng tại Iraq, đã bị thử thách bởi nhiền năm cấm vận.

Những hoàn cảnh khác nữa của cuộc xung đột trên thế giới cũng đã được xem xét, đặc biệt là hoàn cảnh bi  thảm chưa từng có tại Thánh Ðịa.

Trong cuộc trao đổi, Ông Kofi Annan đã được cảm tạ vì sự dấn thân liên lỉ của cá nhân  ông cho hoà bình tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới.

 


Back to Home Page