Giới trẻ của Phong trào Tổ Ấm

phát động chiến dịch toàn cầu

Lần Chuổi Mân Côi

để cầu nguyện cho Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới trẻ của Phong trào "Tổ Ấm" phát động chiến dịch toàn cầu Lần Chuổi Mân Côi để cầu nguyện cho Hòa Bình.

Tin Roma ( Zenit 30/03/2003) - Giới Trẻ của Phong Trào Tổ Ấm vừa phát động chiến dịch kêu gọi  các bạn trẻ  hãy lần chuổi Mân Côi để cầu nguyện cho Hòa Bình.

Một ngày sau khi chiến tranh tại Iraq bùng nổ, nhật báo Quan Sát Viên Roma đăng  những lời của Giới Trẻ thuộc Phong Trào Tổ Ấm, kêu gọi các bạn trẻ trên toàn thế giới, hãy  thực hiện chiến dịch "Chuổi Mân Côi Toàn Cầu" để cầu nguyện cho Hòa Bình. Ðược biết ngày phát động chiến dịch nầy trùng hợp với ngày mà những anh chị em công giáo tại Iraq, hiến dâng đất nước của họ cho Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Nghi thức hiến dâng đã được thực hiện tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Giuse, tại thủ đô Baghdad.

Giới trẻ của Phong Trào Tổ Ấm hiện có mặt và hoạt động tích cực tại 180 quốc gia trên thế giới, liên kết các bạn trẻ thuộc đủ mọi chủng tộc, văn hóa và tôn giáo.

 


Back to Home Page