ÐTC kêu gọi đừng để cho chiến tranh

gây chia rẽ các tôn giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi đừng để cho chiến tranh gây chia rẽ các tôn giáo.

Tin Vatican (Zenit 30/03/2003) - Sáng thứ bảy ngày 29/03/2003, khi tiếp các giám mục Indonesia về viếng thăm Tòa Thánh theo luật định, ÐTC đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đừng để cho chiến tranh gây chia rẽ giữa các tôn giáo, và cảnh báo rằng một "thảm kịch nhân đạo" có thể  trở thành  một "tai ương tôn giáo".

ÐTC kêu gọi các giám mục Indonesia hãy xử dụng giây phút bất an hiện tại như là  dịp làm việc chung với nhau để xây dựng hoà bình, để cộng tác với những anh chị em khác tôn giáo cũng như với những người thiện chí, để  bảo đảm sự thông hiểu nhau, sự cộng tác và tình liên đới.

Nhắc lại biến cố khủng bố đã xảy ra tại Bali, ÐTC ghi nhận rằng tại Indonesia, một quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi Giáo,  cộng đoàn Kitô đã phải chịu đau khổ  vì thành kiến và kỳ thị. Tuy nhiên, ÐTC  khuyên hãy "thận trọng,  để đừng chìu theo cám dỗ muốn nhận định về những nhóm người,  tùy theo hành động của một thiểu số  quá khích. Tôn giáo chân chính không kêu gọi khủng bố và bạo lực, nhưng  cố gắng tìm mọi cách có thể, để cỗ võ sự hiệp nhất và hòa bình của toàn thể gia đình nhân loại.

ÐTC nhấn mạnh đến vai trò của các Giám Mục Indonesia trong việc "cỗ võ hòa bình và sự hòa hợp trong một đất nước có khoảng 300 chủng tộc khác nhau. ÐTC lưu ý thêm rằng: "Sự tự do tôn giáo là một trong những đặc điểm của xã hội Indonesia, và được Hiến Pháp bảo đảm. Giáo Hội cần luôn tỉnh thức  canh phòng sao cho nguyên tắc về tự do tôn giáo nầy được tôn trọng".

 


Back to Home Page