ÐTC Kêu Gọi Ăn Chay

Và Cầu Nguyện Cho Hoà Bình

trong buổi tiếp kiến chung

ngày thứ Tư lễ Tro (5/03/2003)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Kêu Gọi Ăn Chay Và Cầu Nguyện Cho Hoà Bình trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư lễ Tro (5/03/2003).

Vatican (Zenit & AFP 5/03/2003) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư Lễ Tro 5/03/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã khuyến khích  những  người Kitô hãy cầu nguyện và ăn chay cho hoà bình thế giới.

Vào buổi chiều cùng ngày, theo truyền thống,  ÐTC đã chủ tế thánh lễ  tại đền thờ Thánh Sabina tại Roma,  ghi dấu khởi đầu mùa chay. Trong bài giảng,  ÐTC  nói, "sẽ không có hoà bình trên trái đất,  bao lâu  con người còn bị đàn áp,  còn bất công xã hội và bất  quân bình  kinh tế, như chúng  ta còn thấy ngày nay."

ÐTC được xem như là người mạnh mẽ chống lại chiến tranh;  và trong những tuần gần đây, ngài đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo chính trị, như  thủ tướng Anh quốc, ông Tony Blair,  Phó thủ tướng Iraq, ông Tareq Aziz, và thủ tướng Ý, ông Berlusconi.

Mặc cho những ảnh hưởng của cơn bệnh run cơ bắp, ÐTC đã dùng hết mọi khả năng,  để ngăn  chận cuộc chiến mà các viên chức Hoa kỳ cho rằng có thể xảy ra trong vài tuần lễ.

Tại Milano, miến bắc Italia, khoảng 10,000 người đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình,  do  ÐTGM  Tettamanzi, chủ tế.

 


Back to Home Page