Người Công Giáo Tại Baghdah Tiếp Tục Chờ Ðợi

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công Giáo Tại Baghdah Tiếp Tục Chờ Ðợi.

Baghdad, Iraq (Zenit 5/03/2003) - Những người công giáo tại Baghdad ghi dấu ngày thứ Tư lễ tro 5/03/2003, bằng việc giữ lời kêu gọi của ÐTC: một ngày cầu nguyện và ăn chay cho hoà bình.

ÐTGM Jean Benjamin Sleiman giải thích cách thế người tín hữu giữ chay. Ngài nói cho thông tấn xã Misna rằng "dù sao vẫn còn hy vọng! Chúng tôi biết rằng có một thánh lễ tại Washington do ÐHY Pio Laghi chủ tế và vì thế, -- như một biểu tượng --, thánh lễ này là để hiệp thông cầu nguyện cho hoà bình."

ÐTGM nói thêm, "Dường như mọi nguời đang chờ đợi cái gì đó! Ðường xá vắng vẻ, nhiều người đã ra đi, những ai có thể!"

Ám chỉ đến cuộc chiến vùng vịnh, ngài nói, "người dân đang hoảng sợ ... sau 12 năm, họ biết rằng kỷ thuật quân sự đã cải tiến và nguy hiểm hơn. Tôi có thể nói cho quí vị về cộng đoàn công giáo theo lễ nghi La tinh  của tôi còn lại trong vùng đó; có thể chỉ còn khoảng 150 người. Chắc chắn không chỉ trẻ em,  mà cả những người lớn cũng đang sống trong cảnh nghèo khổ.  Cách chung,  có thể  có ba hoặc bốn người  còn sống  tuơng xứng với phẩm giá  mình,  phần còn lại  đều sống dưới  mức độ nghèo nàn."

ÐTGM nói, "Lương thực căn bản có đó, nhưng tôi không nghĩ rằng đủ cho trẻ em; vã lại  phẩm chất không còn giống như trước. Trường học, văn phòng còn mở cửa đó, nhưng mọi nguời lo âu chờ đợi!"

 


Back to Home Page