ÐTC Gioan Phaolô II Nói

Không Có Sự Trở Lại thì sẽ không có

Hòa Bình cho cá nhân cũng như cho Xã Hội

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Nói Không Có Sự Trở Lại thì sẽ không có Hòa Bình cho cá nhân cũng như cho Xã Hội.

Vatican (AFP & Zenit 9/03/2003) - Chúa Nhật 9/03/2003, ÐTC Gioan Phaolô II, một trong những khuôn mặt nổi bật nhất chống lại việc hoa kỳ tấn công vào Iraq, đã diễn tả cuộc tranh chấp  hiện nay về chiến tranh và hòa bình như là là sự chọn lựa giữa điều tốt và xấu, đang lúc Washington chuẩn bị chiến tranh chống lại Iraq.

Trước khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương  tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC nói, "trong bối cảnh quốc tế hiện nay, có nhu cầu mạnh mẽ  cần thanh tẩy lương tâm và biến cải tâm hồn, để đạt đến sự bình an thật sự".

Ngài cho biết, người Kitô được kêu gọi theo Chúa Kitô vào sa mạc để  cùng với Người mà đương đầu và chiến thắng ma quỉ.

ÐTC nói thêm, "trong tận tâm hồn của mỗi người, vang vọng lời kêu gọi của Thiên Chúa, vừa đồng thời cũng vang lên tiếng nói âm ỉ của ma quỉ. Tiếng nói âm ỉ của ma quỉ tìm cách đánh lừa con người, cám dỗ con người với điều tốt giả hiệu, để kéo người đó ra khỏi điều tốt thật sự;  và điều tốt thật sự đó hệ tại ở chổ hoàn thành ý  của Thiên chúa."

ÐTC nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện khiêm tốn và đầy tin tưởng, cùng với việc ăn chay, có thể làm cho con người vượt qua được ngay cả những thử thách nguy hiểm nhất, và thông truyền sự can đảm cần thiết để "dùng điều tốt mà chiến đấu với điều xấu". Vì thế  mùa chay là thời gian huấn luyện tinh thần cách hữu ích.

ÐTC Gioan Phaolô II là một  trong những khuôn mặt nổi bật chống lại một cuộc tấn công có thể do Hoa kỳ lãnh đạo vào Iraq; và trong thời gian gần đây ngài đã tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo thế giới trong một nổ lực để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Hôm Thứ tư lễ tro 5/03/2003, ngài cũng kêu gọi người Kitô trên toàn thế giới hãy dùng chính ngày thứ tư Lễ Tro nầy làm ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình.

 


Back to Home Page