Các Vị Giám Mục Anh Thúc Giục

xây dựng Hòa Bình Tại Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Vị Giám Mục Anh Thúc Giục "xây dựng Hòa Bình" Tại Iraq.

Luân Ðôn, Anh Quốc (CNS 6/05/2003) - Các vị giám mục Anh và Wales thúc giục liên quân Anh-Mỹ tại Iraq hãy dấn thân thực hiện "tiến trình hòa bình". Trong một thông báo được đưa ra vào cuối phiên họp bốn ngày tại Luân Ðôn, các giám mục nói, họ cầu nguyện cho những người đã qua đời hoặc bị thương trong cuộc chiến cũng như  cho các nhân viên phục vụ. Các vị giám mục nói, Hoa kỳ và Anh có "bổn phận" giải quyết  những hậu quả do việc dùng "bom cụm (cluster bomb) và những loại võ khí điều chế từ Uranium". Các giám mục nói, Ðây là cơ hội để xây dựng một tương lai tốt hơn cho người dân Iraq; trước khi chiến tranh xảy ra, họ đã trải qua chế độ độc tài và hơn một thập niên sống dưới sự cấm vận của thế giới. Ðể tương lai tốt đẹp có thể  được hiện thực, liên minh Anh - Mỹ  phải  dấn thân  thực hiện  "tiến trình hòa bình", với cùng một cương quyết  giống như lúc  họ "bước vào cuộc chiến".  Các vị giám mục nói thêm, điều quan trọng là phải thiết lập lại luật pháp và trật tự, ngỏ hầu những nhu cầu nhân đạo được đáp ứng tại Iraq.

 

(VK)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page