Một Vị Tổng Giám Mục Nói

Chiến Tranh Ðơn Phương

Là Một Tội Phạm Chống Lại Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Tổng Giám Mục Nói, "Chiến Tranh Ðơn Phương Là Một Tội Phạm Chống Lại Hòa Bình."

Vatican (Zenit 24/02/2003) - Một viên chức cao cấp của tòa thánh nói, "một cuộc chiến đơn phương chống lại Iraq, mà không có sự chấp thuận của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, có thể là một tội phạm chống lại hòa bình."

Tại cuộc họp về hòa bình, được tổ chức tại Roma, ÐTGM Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh, trích dẫn  khoảng 4 của điều  2 của hiến chương Liên Hiệp quốc, công bố rằng, các quốc gia không được tham gia vào chiến tranh,  như là phương thế  để giải quyết những sự khác nhau trên bình diện quốc tế.

Lập trường của tòa thánh là: mọi hành động phải được thực hiện và quyết định trong khung cảnh của Liên Hiệp quốc;  chỉ Liên hiệp quốc mới có quyền quyết định về một cuộc tấn công quân sự,  như là một việc tự vệ hợp pháp, và đòi buộc có cuộc xâm lăng trước. Vì thế, các nhà kiểm soát vũ khí "phải có thể được tiếp tục công việc của họ."

ÐTGM Tauran cho biết ngài nghĩ rằng vẫn còn cơ hội cho "hòa bình và hi vọng", --nếu điều này còn hi vọng,-- điều cần thiết là các nhà lãnh đạo Iraq biết cách tuân theo điều lệ  hành động và làm thành viên trong cộng đồng  các quốc gia.

ÐTGM Tauran đưa ra những phát biểu trên, tại cuộc họp được tổ chức bởi Học viện chuyên về các Bệnh ngoài da, có tên gọi là Học Viện "Ðức mẹ Vô nhiễm nguyên tội."

 


Back to Home Page