Sứ Thần Tòa Thánh Sẽ ở lại Baghdah

Ngay Cả Nếu Chiến Tranh Xảy Ra

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Thần Tòa Thánh Sẽ ở lại Baghdah Ngay Cả Nếu Chiến Tranh Xảy Ra.

Baghdad, Iraq (Zenit 18/03/2003) - Sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad đã tái xác nhận ý định của ngài  ở lại Iraq,  ngay cả khi chiến tranh xảy ra, để  được gần gũi  với những người đau khổ.

Ðức TGM Fernando Filoni, sứ thần tòa thánh tại Iraq từ hơn một năm qua, đã  nói rằng: "chúng tôi sẽ ở lại, ngay cả  khi chiến tranh xảy ra. Chúng tôi không thay đổi ý định, nếu chúng tôi được phép, chúng tôi sẽ ở lại."

Ðức TGM giải thích, ngài ước muốn "được gần gũi với những người đau khổ, để  họ cảm thấy rằng họ không bị bỏ rơi",  và để bảo đảm việc "phục vụ cho giáo hội địa phương."

Người Công giáo chiếm 2.8% của 24 triệu dân;    đức sứ thần tòa thánh cho biết hoạt động của giáo hội Công giáo tại Iraq "vẫn tiếp tục đều đặn."

Ngài nói, "chắc chắn có sự lo lắng  từ phía các gia đình của các chủng sinh, nhưng chủng viện vẫn còn mở cửa, các giáo xứ đang chuẩn bị sẳn sàng cho bất cứ những  gì có  thể xảy ra, trong khi vẫn tiếp tục các công việc thường ngày."

 

(VK)

 


Back to Home Page