Một Vị Lãnh Ðạo Hồi Giáo Nói

ÐTC Chứng Tỏ Rằng

Không Có Chiến Tranh  Tôn giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Lãnh Ðạo Hồi Giáo Nói: ÐTC Chứng Tỏ Rằng Không Có Chiến Tranh  Tôn giáo.

Roma (Zenit 24/03/2003) - Một nhà lãnh đạo Hồi Giáo Shiite  tại Liban nói,  lời nói và cách hành xử của ÐTC Gioan Phaolô II,  chứng tỏ rằng không có chiến tranh tôn giáo, mặc cho cuộc xung đột Iraq.

Một thành viên của các gia đình thuộc dòng dõi của tiên tri Mohammed, Giáo sĩ Imam Mohammed Hassan Al Amin nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình RAI của Ý rằng, tất cả những  gì mà Tòa thánh  hay ÐTC đang làm hoặc nói, --- đang làm tiêu tan tất cả những lo sợ hoặc tư tưởng của một cuộc chiến tranh tôn giáo.

Ðề cập đến những người Hồi giáo đang nghĩ  đến việc cậy nhờ vào bạo động tại những quốc gia không phải Hồi giáo, giáo sĩ Al Ammin ghi chú: "tôi muốn  yêu cầu những người Hồi giáo này hãy tìm hiểu, chia sẻ và biến lời nói của ÐTC thành chính lời nói của họ, những lời nói hướng dẫn con đường mà toàn thể nhân loại phải đi theo."

Ông nói,  "những lời  của ÐTC nhắm đến ý nghĩa về tình yêu tôn giáo, và, vì thế, phải được chấp nhận trong thái độ của người tín hữu."

Ông nói, "những người Hồi giáo đang sống trong những quốc gia không phải Hồi giáo,   cần hội nhập vào tiến trình đối thoại, thông cảm và hòa hợp."

Ông cũng nhấn mạnh rằng, "một người Hồi giáo sống trong một quốc gia không phải Hồi giáo là nằm trong một phần của một chương trình vĩ đại, một chương trình vượt qua những sự chia rẽ, và tạo ra một sự hiểu biết mới, một cuộc chung sống với nhau."

Giáo sĩ Al Amin kết luận, "do đó, người hồi giáo  cần phải tôn trọng người dân và luật pháp của quốc gia mà họ đang sống hoặc quốc gia chấp nhận và cho phép họ tự do biểu lộ đức tin của họ."

 

(VK)

 


Back to Home Page