ÐTGM Người Iraq Nói

Chiến Tranh Như Cú Ðấm

Vào Người Dân Của Quốc Gia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Người Iraq Nói Chiến Tranh Như "Cú Ðấm" Vào Người Dân Của Quốc Gia.

Roma (CNS 21/04/2003) - Ðức TGM Jean Sleiman thuộc lễ nghi Chaldê của Baghdad nói rằng, "chiến tranh tại Iraq giống như cú đấm mạnh vào người dân Iraq và điều này có thể làm cho các nhóm cực đoan gây được nhiều ảnh hưởng hơn."

ÐTGM cho biết, "thật là sai lầm để cố áp đặt một nền dân chủ bằng sức mạnh lên người dân, những người chưa hòan toàn hiểu biết về khái niệm dân chủ --- bao gồm sự liên hệ thích hợp giữa tôn giáo và chính phủ."

Ðức TGM nói trên nhật báo "Tin Chiều" (Annenire) của Ý rằng, "cuộc chiến này giống như  một quả đấm vào người dân Iraq. Ðây là một trận động đất; và tiếp theo đó là một sự  tràn ngập niềm đau khổ, không chỉ cho những người Kitô nhưng còn cho tất cả mọi người."

Ngài nói, "chiến tranh đơn giản chỉ là sự dữ và xấu xa. Nếu có một nhu cầu thực sự để xây dựng một thế giới hòa bình, thì những giá trị của chúng ta không thể được áp đặt bằng sức mạnh." Ngài nói thêm, "cách thức để tác động sự thay đổi thực sự là ngang qua giáo dục, dùng phương tiện truyền thông và những gương tốt, chứ không phải bằng chiến tranh."

 

(VK)


Back to Home Page