Hội Hiệp Sĩ Columbô Gởi Tràng Hạt

Cho Quân Nhân Ðang Tham Chiến Tại Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Hiệp Sĩ Columbô Gởi Tràng Hạt Cho Quân Nhân Ðang Tham Chiến Tại Iraq.

New Haven, Connecticut, Hoa kỳ. (Zenit 8/04/2003) - Làm việc với Tổng giáo phận quân đội Hoa kỳ, hội hiệp sĩ Columbô đã gởi tặng 10,000 tràng hạt mân côi và 100,000 quyển sách cầu  nguyện cho các quân nhân Hoa k ỳ đang phục vụ tại Iraq.

Ông Anderson, chủ tịch của hội Hiệp sĩ cho biết, việc gởi tặng tràng hạt mân côi và sách cầu nguyện là để chứng tỏ tình liên đới với những người lính tại đó.

Ông cho biết, Hội hiệp sĩ Columbô cũng tham gia với mọi người trên  thế giới trong việc cầu nguyện cho hòa bình. Ông nói, chúng tôi cũng cầu nguyện để những người lính của chúng tôi được bình an trở về, những người đã dám liều  mạng sống của mình  cho kẻ khác.

Ðược thành lập vào năm 1882, hội hiệp sĩ Columbô hiện nay có 1.6 triệu thành viên, và  là một tổ chức  công giáo phục vụ huynh đệ  lớn nhất thế giới.

 

(VK)


Back to Home Page