Thủ Tướng Anh Quốc và Gia Ðình

tham dự Thánh Lễ ÐTC cử hành

tại Nhà Nguyện Riêng

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thủ Tướng Anh Quốc và Gia Ðình tham dự Thánh Lễ ÐTC cử hành tại Nhà Nguyện Riêng.

Tin Vatican (Zenit 24/02/2003) - Sáng Chúa Nhật 23/02/2003, thủ tướng Anh Quốc Tony Blair và gia đình đã tham dự Thánh Lễ do ÐTC cử hành trong nhà nguyện riêng.

Lời mời tham dự Thánh Lễ  đã tự nhiên bộc lộ  và được chấp nhận  trong buổi tiếp kiến riêng ÐTC đã dành cho Thủ Tướng Anh Quốc.  Thủ Tướng Tony Blair là tín hữu Anh Giáo, nhưng Bà Vợ và ba trong số bốn người con của Ông là tín hữu công giáo. Trong thời gian ở Roma, gia đình Thủ Tướng Tony Blair cư  ngụ tại Giáo Hoàng Học Viện  Ai Lên, ở Roma.

 


Back to Home Page