Ngày Thế Giới Lần Hạt

Cho Hòa Bình Trong Công Việc

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Thế Giới Lần Hạt Cho Hòa Bình Trong Công Việc.

Mexicô (Zenit 24/02/2003) - Những người tổ chức cho ngày thế giới lần hạt Mân côi, đang kêu gọi tổ chức nhiều cuộc tập trung lớn tại mọi lục địa vào thứ bảy tuần này để lần hạt mân côi cho hòa bình.

Sáng kiến này cũng  nhằm chuẩn bị cho ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình,  được tổ chức vào ngày thứ tư lễ tro (5/03/2003), do lời kêu gọi của ÐTC.

Ngày thế giới Mân côi được tổ chức lần cuối cùng vào ngày 5 tháng 10 năm 2002 trong vòng 7 năm liên tục, được tham gia bởi các giáo xứ, các phong trào tông đồ, cộng đoàn và gia đình trên toàn thế giới. Chương trình này đầu tiên được thực hiện bởi một giáo dân người Mehicô.

 


Back to Home Page