Cảm Giác Của

Người Dân Iraq lưu vong tại Hoa Kỳ

Về Chiến Tranh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cảm Giác Của Người Dân Iraq lưu vong tại Hoa Kỳ Về Chiến Tranh.

Dearborn, Michigan, Hoa Kỳ (CNS 25/03/2003) - Cha Michael Quaine, chính xứ của nhà thờ thánh An-phong-sô tại Dearborn, -- (bang Michigan, Hoa Kỳ), -- gần bên  một vùng có 85% dân chúng theo Hồi giáo,  cho biết ngài hiểu rõ cảm giác của những người Iraq đang sống tại cộng đoàn của ngài,  đối với cuộc chiến tại Iraq.

Cha nói  cho nhật báo công giáo tại Michigan thuộc tổng giáo phận Detroit rằng, "những người Iraq này không thích ông Saddam Hussein. Hầu hết những người này là những người "tị nạn chính trị chạy trốn sang Hoa Kỳ vì ông Hussein." Những người này đã từng bị tra khảo và đánh đập bởi chế độ của ông Saddam Hussein và vì thế họ có thể hiểu cơn khũng hoảng mà  chúng ta đang trải qua."

Cha nói thêm, tuy nhiên hiện họ đang có một cảm giác  lo sợ thất vọng. Lý do là vì Iraq là quê hương của họ; họ lo sợ cho số phận của  thân nhân và bạn bè còn sống tại đó; họ cũng lo sợ Hoa kỳ sẽ kiểm soát đất nước của họ;  theo cha Michael Quaine,  đây là điều có thể hiểu được, và đó là cảm giác mà cha đã nhận được từ những người Iraq đang sống lưu vong tại gần nơi  giáo xứ của Cha.

 

(VK)

 


Back to Home Page