ÐTC Gioan Phaolô II

Không Có Chương Trình viếng thăm

để Ðọc Diễn Văn Tại Liên Hiệp Quốc

về cơn khủng hoảng Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Không Có Chương Trình viếng thăm để Ðọc Diễn Văn Tại Liên Hiệp Quốc về cơn khủng hoảng Iraq.

Vatican (Zenit 4/03/2003) - ÐTC Gioan Phaolô II không có chương trình viếng thăm Liên Hiệp quốc để đọc bài diễn văn về cơn khủng hoảng Iraq.

Phát ngôn viên toà thánh, tiến sĩ  Joanquin Navarro-Valls cho biết, "không có chương trình cho một chuyến viếng thăm ngay tức thời của ÐTC đến Liên Hiệp quốc. Toà thánh chưa bao giờ xét đến việc này."

Phát ngôn viên toà thánh cho biết như trên hôm thứ hai (3/03/2003) để trả lời câu  hỏi của ký giả và tin đồn trong  giới truyền thông về việc ÐTC có thể đọc bài diễn văn cho hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, nếu cuộc họp giữa  ÐHY Pio Laghi,  đặc  sứ  của ÐTC,    tổng thống Bush của Hoa kỳ,  không  đạt được  kết quả nào.

Tổng thống Bush đã gặp ÐHY  Laghi  hôm thứ Tư (5/03/2003)

 


Back to Home Page