Lý Do Tòa Thánh Không Cắt Ðứt

Liên Hệ Ngoại Giao Với Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lý Do Tòa Thánh Không Cắt Ðứt Liên Hệ Ngoại Giao Với Iraq.

Vatican (AFP 23/03/2003) - Thứ bảy 22/03/2003, ÐHY Paul Poupard, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Về Văn Hóa, đã giải thích lý do tại sao tòa thánh đã từ chối yêu cầu của chính phủ Hoa kỳ, để cắt đứt liên hệ ngoại giao với Iraq, nhắm chuẩn bị cho "sự thay đổi chế độ" tại Iraq.

ÐHY Poupard nói, "Tòa thánh muốn dùng nó như một "cửa ngỏ ngoại giao", để duy trì sự liên lạc có thể, tại bất cứ thời điểm nào của cuộc xung đột."

Nổ lực Ngoại giao của tòa thánh và của ÐTC hiện nay trập trung vào việc làm thế nào để cuộc chiến có thể kết thúc nhanh chóng.

ÐHY Poupard cho biết ngài không chấp nhận ý kiến cho rằng, ÐTC đã thất bại trong cuộc chiến của ngài cho hòa bình.

Ngài nói, "ÐTC không ngăn cản được cuộc chiến bùng nổ, nhưng ngài đã đánh động được tâm hồn của thế giới."

ÐHY giải thích, "vào năm 1991, trước khi cuộc chiến vùng vịnh bắt đầu, ÐTC cũng đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình, nhưng lúc đó chỉ có tiếng nói của ngài. Hiện nay, tiếng nói của ngài đã tác động ngay cả những người không tôn giáo."

 

(VK)

 


Back to Home Page