ÐHY Sodano Nói

Tòa Thánh Không Phải Là

Một Người chủ hoà bằng mọi giá

nhưng Là kẻ Kiến Tạo Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Sodano Nói, Tòa Thánh Không Phải Là Một Người  "chủ hoà" bằng mọi giá, nhưng Là kẻ Kiến Tạo Hòa Bình.

Vatican (Zenit 18/02/2003) - ÐHY Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh,  nói khi ngài giải thích những nổ lực của ÐTC  trong những tháng vừa qua nhằm tránh một cuộc chiến mới tại Iraq,  rằng, "Tòa thánh không phải là  kẻ "chủ hoà",  nhưng phải được hiểu như người kiến tạo hòa bình."

ÐHY nói thêm trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên nhật báo Tương Lai của Ý,  số ra ngày 18/02/2003,  rằng "Tòa Thánh không phải là người chủ hoà bằng bất cứ giá nào, bởi vì Tòa Thánh nhìn nhận  việc tự vệ hợp pháp của các quốc gia."

"Những gì có thể nói,  là Tòa Thánh luôn là người kiến tạo hòa bình, như Tòa Thánh đang làm  không ngơi nghỉ, để ngăn ngừa việc bùng nổ của các cuộc xung đột."

ÐHY nhấn mạnh, "ÐTC và những cộng sự viên của ngài không ngừng  kêu gọi các thành phần trong cuộc tranh chấp, hãy tránh gây bùng nổ chiến tranh."

Ngài nói thêm Hàng giám mục Công giáo cũng đi theo đường lối này.

Một vài ngày trước đây, ÐHY Roger Mahony, tổng giám mục giáo phận Los Angelos, đã viết một lá thư xác nhận rằng chiến tranh sẽ không giải quyết được vấn đề của Trung đông và rằng đó có thể là một "giải pháp xấu nhất."

Ngài nói thêm, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi ÐHY Roger Etchegaray đến Baghdad để thăm dò mọi giải pháp có thể trực tiếp giúp vượt qua sự căng thẳng hiện tại. Thật cần thiết để tiếp tục nhiệm vụ này.

 


Back to Home Page