ÐTC Gioan Phaolô II Thúc Giục

Tôn Trọng Luật Nhân Ðạo Quốc tế

Trong Chiến Tranh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II Thúc Giục Tôn Trọng Luật Nhân Ðạo Quốc tế Trong Chiến Tranh.

Vatican (AFP & Zenit 25/03/2003) - Hôm thứ ba (25/03/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã biểu lộ "quan tâm sâu xa"  và "nổi thống khổ to lớn"  do cuộc xung đột gây ra, và cho rằng  cuộc chiến tại Iraq hiện nay đang bị lương tâm nhân loại lên án.

Trong một sứ điệp gởi đến các tuyên úy quân đội đang tham dự Khóa Học tại Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II nói, "việc xử dụng chiến tranh như phương tiện để giải quyết những cuộc xung đột giữa các quốc gia đã bị lương tâm nhân loại lên án, ngay cả trước khi hiến chương liên hiệp quốc ra đời."

Ngài nói thêm, "Việc nghĩ  đến các nạn nhân,  sự tàn phá và đau khổ gây ra bởi các cuộc xung đột,  luôn luôn  làm ta  lo lắng  sâu xa và đau khổ to lớn."

Ám chỉ đến cuộc xung đột hiện nay tại Iraq, ÐTC cũng nói rằng, "một hành động quân sự có thể được xem là hợp pháp, chỉ khi nào hành động đó được dùng để tự vệ chống lại một cuộc xâm  lăng."

ÐTC  xác nhận, "nếu không biến đổi tâm hồn, sẽ không có sự bình an! Bình an chỉ đạt được qua tình yêu."

 

(VK)

 


Back to Home Page