Thần Học Gia Phủ Giáo Hoàng

ước mong Giáo Hội trở thành

phương thế xây dựng Hòa Bình

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thần Học Gia Phủ Giáo Hoàng ước mong Giáo Hội trở thành phương thế xây dựng Hòa Bình.

Tin Vatican (Zenit 30/03/2003) - Giáo Hội có bổn phận trở thành phương thế xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình giữa các dân tộc.

Ðó là nội dung chính của bài Suy Niệm Mùa Chay,  do linh mục Ra-ni-ê-rô Can-ta-la-mêssa, thần học gia phủ giáo hoàng,  trình bày trước sự hiện diện  của Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma, tại Nhà Nguyện  "Mẹ Ðấng Cứu Chuộc", trong nội thành Vatican, vào mỗi thứ  Sáu Mùa Chay.

Cha Ra-ni-ê-rô Can-ta-la-mês-sa giải thích thêm như sau: "Việc không thể thay đổi tâm thức lý luận của con người, cũng như  việc không thể làm cho những lý lẽ của Hòa Bình được chiến thắng trong thế giới nầy, (việc không thể nầy)  làm cho chúng ta cảm thấy nhu cầu khẩn thiết  phải làm cho Giáo Hội được chiếu sáng như là "dấu chỉ tiên tri" cho sự hiệp nhất và hòa bình trong thế giới đầy chia rẽ nầy."

Xử dụng ngôn ngữ  của lãnh vực  y khoa, Cha Can-ta-la-mês-sa nói thêm rằng: "Việc tắc nghẽn  các động mạch  --- do những cục máu bầm hay  cục mở trong các mạch máu --- là một nguy hiểm gây chết người;  và nếu những cục  máu hay cục mở nầy không được làm tiêu tan kịp thời, thì chúng  sẽ cản trở máu lưu thông và có thể gây ra chứng  tê liệt, và gây thiệt hại trầm trọng cho cơ thể. Cũng thế, Nhiệm Thể của Chúa Kitô là Giáo hội, cũng có thể gặp nguy hiểm tương tự."

Trên bình diện thiêng liêng, Nhiệm Thể của Chúa Kitô, tức Giáo Hội, cũng bị những chứng "tắc nghẽn mạch máu"; đó là những cản trở cho sự hiệp thông,  những cản trở của sự  không tha thứ, của sự chua cay, sự khinh thị, nóng giận, và ác tâm. Nếu chúng ta muốn duy trì sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, nhờ  qua mối dây hòa bình, thì điều cần thiết là phải định kỳ kiểm điểm đời sống, để tránh những nguy hiểm trên. Trong Nhiệm Thể của Chúa Kitô, dấu chỉ rõ ràng cho biết  chi thể  nầy có  Chúa Thánh Thần hiện diện hay không,  là lòng yêu mến sự hiệp nhất, chớ không phải là việc nói các tiếng lạ hay việc làm các dấu lạ.

 


Back to Home Page