Nhà Lãnh Ðạo Công Giáo Tại Baghdad

Hứa Sẽ Mở Cửa Các Nhà Thờ

Ðể Ðón Người Tị Nạn

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà Lãnh Ðạo Công Giáo Tại Baghdad Hứa Sẽ Mở Cửa Các Nhà Thờ Ðể Ðón Người Tị Nạn.

Zurich, Thụy sĩ (AFP 25/03/2003) - Một vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hôị Công giáo tại Baghdad hứa rằng, các nhà thờ tại Baghdad sẽ mở cửa để đón những người Kitô và Hồi giáo vào lánh nạn trong suốt cuộc chiến.

ÐTGM Jean Benjamin Steiman viết trong một bài báo được đăng tải trên bản tin "Blick" hôm thứ ba (25/03/2003) tại Thụy sĩ rằng, "những người dân Iraq này đã chịu quá nhiều đau khổ trong hai thập niên vừa qua."

Ngài viết, "chúng tôi không thể để họ cô đơn trong lúc này. Tôi sẽ làm  mọi việc cần thiết để giữ cho các nhà thờ tại Baghdad luôn mở cửa, để đón tiếp những người dân  công giáo lẫn Hồi giáo, vào tị nạn tại đó trong suốt cuộc chiến."

Ngài cũng cho biết rằng, ngài sẽ ở lại Baghdad, để đề phòng những trường họp người Kitô tại đó bị tấn công, như là hậu quả của cuộc chiến, nhưng ngài nhấn mạnh rằng hiện nay, ngài chưa thấy dấu hiệu nào cho biết  có thể  xẩy ra như  thế.

Ngài nói, "Người công giáo là thành phần thiểu số, và  có thể bị xử dụng như vật tế thần  cho cuộc chiến này."

Ngài cho biết, tại đây vẫn còn trật tự, nhưng có thể sẽ có những cuộc tấn công vào người  Kitô. Và đây là lý do tại sao ngài không muốn rời khỏi Bagdad."

Ngài nói, "dầu muốn hay không, Kitô giáo đã bị đồng hóa với Tây phương. Chúng tôi muốn chứng tỏ cho người dân tại đây thấy rằng, đó là điều sai, và rằng, chúng tôi, những người Kitô không giống như những nhà chính trị Tây phương, những người nói về chiến tranh và xem đó chỉ là một vấn đề đơn giản."

Người công giáo tại Iraq có khoảng 800,000 người trong tổng số 25 triệu dân.

Một trong những khuôn mặt nổi bật nhất tại Iraq là ông Tareq Aziz, phó thủ tướng của Iraq; ông Aziz thuộc giáo hội công giáo theo nghi lễ Chaldê.

 

(VK)

 


Back to Home Page