Một Vị Giám Mục Anh Quốc

Hậu Thuẫn Cuộc Diễn Hành Tại Luân Ðôn

Phản Ðối Chiến Tranh Có Thể Tại Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Giám Mục Anh Quốc Hậu Thuẫn Cuộc Diễn Hành Tại Luân Ðôn Phản Ðối Chiến Tranh Có Thể Tại Iraq.

Manchester, Anh quốc (CNS 19/02/2003) - Ðức Cha Patrick O'Donoghue của Lancaster lên tiếng hậu thuẫn cho cuộc biểu tình tại Luân đôn, một cuộc biểu tình với hơn 1 triệu người tham dự, chống lại hành động quân sự  tấn công Iraq.

Ðức Cha O'Donoghue nói, hàng trăm ngàn người chưa bao giờ đi biểu tình trước đây,  đã nói lên mối bận tâm, sự thương hại và sự xác tín của họ đối với công lý và hòa bình.

Ngài nói trong một thông cáo hôm 18/02/2003 về cuộc biểu tình tại Luân đôn hôm 15/02/2003 rằng,  số người hiện diện đã nói lên  một sứ điệp mà không có gì rõ ràng hơn là "không có chiến tranh: Không nên tấn công Iraq." Lương tâm công  giáo của tôi không cảm thấy an tâm trước sự thật rằng, hàng trăm ngàn thường dân vô tội Iraq sẽ bị thiệt mạng như là kết quả của chiến tranh.

Ðức Cha cho biết, tổ chức Y tế thế giới phỏng đoán rằng có thể có 100 ngàn người sẽ bị thiệt mạng  và 400 ngàn người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và vô gia cư.

 


Back to Home Page