Một Vị Giám Mục Iraq Yêu Cầu

Hãy Thương Xót Trẻ Em Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Vị Giám Mục Iraq Yêu Cầu: "Hãy Thương Xót Trẻ Em Iraq."

Baghdad, Iraq (Zenit 17/03/2003) - Ðang lúc dân chúng Iraq  lo lắng trước cuộc chiến có thể,  Ðức Cha Shlemon Warduni, -- giám mục phụ tá thuộc tòa Thượng Phụ Baghdad  của những người Công giáo theo  lễ nghi Can-Ðê, -- lên tiếng yêu cầu hãy thương xót các trẻ thơ và những người thường dân tại Iraq. Ðức Cha còn nói thêm như sau: "chúng tôi kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau, như Thiên chúa thương yêu chúng ta. Chiến tranh chỉ gieo rải sự bất hòa, thù hận, nghèo khổ, và vì làm cho toàn bộ nền văn hóa  đi thụt lùi.

Ðức Cha  đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm thứ hai, ngày  17 tháng 3/2003, rằng: Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cộng tác  với nhau, nhờ qua đức tin. Nền Hòa bình này chỉ đến từ Thiên Chúa. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy thương xót trẻ em Iraq,  hãy thương xót giới trẻ chúng tôi, những người cao niên, các phụ nữ , những người đang tuyệt vọng."

 

(VK)

 


Back to Home Page