ÐTC kêu gọi

khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa.

Tin Vatican ( Vat. 2/04/2003) - Lúc 10.30 sáng thứ Tư, mùng 2 tháng 4, ÐTC đã tiếp chung các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới tại Quảng Truờng Thánh Phêrô, Roma. Tiếp tục đề tài về các thánh vịnh và các ca vịnh trong Kinh Thánh, ÐTC  đã giải thích Bài Ca trong Sách Tiên Tri Isaia, chương 42, câu 10 đến 16.

Bài Ca nầy đã được sọan ra, khi Dân Israel được thoát ra khỏi cảnh sống  lưu đài bên Babylon mà trở về Ðất Hứa. Bài Ca mở đầu với những Lời kêu gọi "Hãy hát lên bài ca mới mừng khen Thiên Chúa", vì Ngài đã giải thoát Dân Ngài và mang đến cho họ Ơn Cứu Rỗi.

ÐTC quả quyết rằng Thiên Chúa đã "im lặng trong thời gian dài". Ðối với nguời công chính, sự thinh lặng nầy thường là nguyên nhân gây nên sự  lầm lạc, và cả  gương mù gương xấu... Tuy nhiên sự thinh lặng nầy không có nghĩa là sự  "vắng mặt", dường như thể lịch sử  bị phó  mặc cho người xấu,  và Thiên Chúa lại có thái độ lãnh đạm không quan tâm gì đến. Trong sự thinh lặng nầy, Thiên Chúa làm cho một thế giới mới,  một thời kỳ của tự do và ơn  cứu rỗi, được khai sinh.

Và ÐTC kết thúc bài huấn đức với lời khuyến khích như sau:

"Hằng ngày, tín hữu cần biết phân biệt những dấu chỉ của hành động của Thiên Chúa... Việc khám phá sự hiện diện của Chúa, --- với đôi mắt trung thành, trong không gian và thời gian, và cả trong chúng ta nữa, --- là nguồn mạch của hy vọng và đức tin,  cả khi tâm hồn chúng ta bị giao động... Thật  vậy, Thiên Chúa bước vào trong thế giới để cai trị và phán đoán thế giới nầy với sự công bằng,  cũng như  cai trị tất cả mọi dân tộc bằng sự thật.

 


Back to Home Page