Vị giảng phòng của ÐTC nói

Thiên Chúa Luôn ở bên cạnh Chúng Ta

Mặc Dầu Chúng Ta Phản Bội Ngài

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vị giảng phòng của ÐTC nói: Thiên Chúa Luôn ở bên cạnh Chúng Ta Mặc Dầu Chúng Ta Phản Bội Ngài.

Vatican (Zenit 11/03/2003) - Vị giảng phòng  cho  ÐTC và cho giáo triều Roma, quả quyết rằng  "do lòng nhân hậu vô biên, Thiên chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, mặc dù chúng ta phản bội ngài."

Vào ngày thứ hai của tuần tỉnh tâm, ÐTGM Angelo Comastri suy tư đến sự can thiệp của Thiên chúa trong lịch sử nhân loại. ÐTGM nói, "chúng ta khám phá rằng, bởi việc cùng bước đi trên  con đường của con người, Thiên chúa mạc khải gương mặt của ngài, một khuôn mặt chúng ta không bao giờ có thể hình dung được: Khuôn mặt của sự tốt lành, của sự dịu hiền, của lòng thương xót vô biên."

ÐTGM nói, "trong lịch sử cứu độ, lòng thương xót này của Thiên chúa lại phải đối diện thường xuyên  với sự bất trung của con người: Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người cảm thấy mệt mỏi về Thiên chúa. Thiên chúa giống như người chồng yêu thương con người, nhưng con người là một cô dâu ngông cuồng và thất thường." ÐTGM nhấn mạnh, "tuy thế, Thiên chúa vẫn khoan dung và trung thành."

ÐTGM nói tiếp, "qua tiên tri Hosea, Thiên chúa nói cho chúng ta, "Ngài yêu con người đến điểm điên rồ, nhưng con người lại không trung thành. Tuy nhiên, Thiên chúa sẽ vẫn tiếp tục yêu thương con người và thách thức con người bằng tình yêu chung thuỷ của ngài."

ÐTGM Kết luận, "lời hứa đó được thực hiện bằng một biến cố trọng đại do việc Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa."

 

(VK)

 


Back to Home Page