Thông Báo của Phòng Báo Chí Toà Thánh

ngay sau khi chiến tranh chống IRAQ bùng nổ

ngày 20 tháng 3/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Báo của Phòng Báo Chí Toà Thánh ngay sau khi chiến tranh chống IRAQ bùng nổ, ngày 20 tháng 3/2003.

Tin Vatican (Vatican 20/03/2003) - Sáng ngày thứ  Năm 20 tháng 3/2003, liền sau khi chiến tranh chống Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo, bùng nổ, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, đã phổ biến thông cáo chính thức như sau:

 

Với  đau buồn sâu xa, Toà Thánh đã hay tin về diễn tiến của những biến cố mới đây nhất tại Iraq.

Một đàng, Toà Thánh lấy làm tiếc việc chính phủ Iraq đã không lắng nghe những nghi´ quyết của Liên Hiệp Quốc  và cũng không nghe chính lời kêu gọi của ÐTC, để  giải giới. Nhưng đàng khác, Toà Thánh cũng trách vì người ta cắt ngang con đường của thương thuyết, theo công pháp quốc tế, để tìm một giải pháp ôn hoà cho thảm kịch Iraq.

Trong hoàn cảnh như  hiện tại, Toà Thánh  yên lòng biết rằng những tổ chức Công giáo khác nhau tại Iraq tiếp tục hoạt động để trợ giúp cho dân chúng. Ðể đóng góp vào công việc liên đới nầy, Toà Sứ Thần, do Ðức TGM Fernando Filoni điều hành,  vẫn mở cửa trong thời gian nầy, tại nơi trụ sở ở thủ đô Bagdad.

 


Back to Home Page