Người Công Giáo Iraq Cố Gắng

cử hành Tuần Thánh bình thường

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công Giáo Iraq Cố Gắng cử hành Tuần Thánh bình thường.

Baghdad, Iraq (Zenit 14/04/2003) - Trộm cắp và hỏa hoạn vẫn tiếp tục xảy ra tại Iraq đã tạo nhiều khó khăn cho những người Công giáo cử hành tuần thánh.

ÐTGM Fernando Filoni, sứ thần tòa thánh tại Iraq nói, "chúng tôi cử hành ngày chúa Nhật Lễ Lá một cách bình thường tại các thánh đường. Tham dự là bà con trong làng, bởi vì một số người Kitô không thể tham dự được hoặc vẫn còn ở ngoài làng."

Ngài nói cho đài phát thanh Vatican rằng, "thật là không may, vì trộm cắp và hỏa hoạn vẫn còn tiếp tục xảy ra. Do đó, nhiều người phải ở lại trông coi nhà cửa của họ."

Sứ thần tòa thánh nói rằng, "hôm nay, một điều bất hạnh khác lại xảy ra, đó là việc thư viện quốc gia đã bị đốt cháy. Ðây là sự mất mát lớn lao, bởi vì lịch sử của người dân đang bị đốt cháy và bị mất tất cả."

 

(VK)


Back to Home Page