Các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Pháp

kêu gọi bình tỉnh để tránh chiến tranh tôn giáo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Pháp kêu gọi bình tỉnh để tránh "chiến tranh tôn giáo."

Paris (Zenit 23/03/2003) - Hôm thứ bảy (22/03/2003), các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Pháp đã yêu cầu các tín hữu của họ hãy bình tỉnh, vì lo sợ rằng cuộc xung đột tại Iraq có thể khởi động một cuộc "chiến tranh tôn giáo."

ÐHY Jean-Marie Lusgiger, Tổng giám mục Paris, Vị Ðại Rabbi Do Thái giáo  tại Pháp Joseph Sitruch,  và giáo sĩ Dalil Boubaker của đền thờ Hồi giáo tại Paris, đã khuyên các tín hữu của họ hãy  giữ sự bình tỉnh vì sợ rằng cuộc xung đột có  thể kích động chiến tranh tôn giáo.

Ba nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng, "chúng ta phải duy trì  truyền thống của sự dung thứ và tôn trọng lẫn nhau. Trong một hoàn cảnh căng thẳng quốc tế, thật là việc không cần thiết, để đổ vào một bầu khí xã hội xấu hơn nữa."

Lời yêu cầu của các ngài là hãy tìm cách để ngăn ngừa việc  lập lại các cuộc tấn công và biểu tình, như đã xảy ra  dạo năm 2002, tại thời điểm cao độ của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine,  nhắm chống lại cộng đoàn Do Thái tại Pháp, một cuộc biểu tình  đã quy tụ  con số lên đến 700,000 người.

 

(VK)

 


Back to Home Page