Thông Báo

Của Hội Ðồng Giám Mục Anh Quốc

Về Khủng Hoảng Iraq

Cùng Nhau Cầu Nguyện

Là Bổn Phận Ðầu Tiên Của Chúng Ta

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Báo Của Hội Ðồng Giám Mục Anh Quốc Về Iraq: "Cùng Nhau Cầu Nguyện Là Bổn Phận Ðầu Tiên Của Chúng Ta."

London, Anh Quốc (Zenit 18/03/2003) - Ðức Cha  David Konstant, chủ tịch ủy ban liên lạc quốc tế của hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và  vùng Wales, đã nhân danh hội đồng giám mục, mà đưa ra một thông báo về  cuộc khủng hoảng Iraq.

Ðức  Cha nói, "dường như những nổ lực để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Iraq,  không thành công; và hành động quân sự  là điều không thể tránh được."

Ðứng trước sự bất đồng ý kiến về cuộc khủng hoảng Iraq, giữa một bên những người ủng hộ hành động quân sự, và bên kia là những người chống đối,  Ðức TGM cho biết rằng dù chúng ta đứng vào lập trường  ủng hộ hay chống lại chiến tranh vào Iraq,  việc cầu nguyện là bổn phận đầu tiên của chúng ta. Ðây là sự biểu lộ đức tin, và là một hành động thực sự của việc phục vụ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những người bị lôi cuốn vào sự ghê tởm của chiến tranh, trước hết là  thường dân vô tội của Iraq, để họ được nhận lấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện  cho các nhà lãnh đạo của chúng ta để họ nhận ra rằng,  hòa giải và công lý là nền tảng cho hòa bình đích thực và bền vững.

Cuối cùng Ðức Cha nói, "đang lúc mọi người chuẩn bị chiến tranh, chúng ta hãy nhớ lại ơn gọi thực sự của chúng ta, là những người xây dựng hòa bình --- dựa trên sự thật, công lý, tự do và tình yêu --- như Phúc Âm mời gọi chúng ta."

 

(VK)

 


Back to Home Page