Những Lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II

cho Hoà Bình Thế Giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II cho Hoà Bình Thế Giới.

Tin Roma (Vat. 23/04/2003) - Từ Chúa Nhật Phục Sinh 20/04/2003 đến Thứ Tư 23/04/2003 Tuần Bát Nhật Phục Sinh, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã hai lần long  trọng  nói về Hoà Bình cho con người, như là Hồng Ân của Chúa Kitô Phục Sinh. Lần thứ nhất là trong Sứ Ðiệp Phục Sinh gởi toàn thế giới vào Trưa Chúa Nhật Phục Sinh 20/04/2003. Lần thứ hai là trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư  (23/04/2003), dành cho khoảng 15 ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma. Trong bài huấn đức, giải thích lời chào chúc bình an của Chúa Kitô Phục Sinh cho các môn đệ nơi Phòng Tiệc Ly,  ÐTC đã nói như sau:

 

"Một cách đặc biệt, Thánh Gioan đã làm nổi bật những lời đầu tiên của Thày phục sinh cho các môn đệ: "Bình an cho anh em!" Khi bước vào phòng Tiệc Ly, Chúa đã nói như thế và lặp lại lời nầy đến ba lần (x. Gn 20, 19,21, 26). Chúng ta có thể nói rằng lời chào "Bình an cho anh em", trong tiếng Do thái là Shalom, tích chứa và tổng hợp, một cách nào đó, trọn cả sứ  điệp Phục Sinh. Hoà Bình là Hồng Ân đuợc Chúa Phục Sinh ban cho con người và là hoa trái của đời sống mới được khai sinh bởi sự phục sinh của Chúa. Vì thế, Hoà Bình được xem như là một điều mới mẻ được đặt vào trong trong lịch sử  do bởi  biến cố  Vượt Qua của Chúa Kitô. Hoà Bình phát sinh từ sự canh tân sâu xa của con  tim con người. Hoà bình không phải là kết quả của những cố gắng con người, cũng không chỉ đạt đuợc nhờ qua những ký kết giữa con người và giữa những tổ chức. Ðúng hơn, Hoà Bình là hồng ân cần được đón nhận cách quãng đại,  cần đuợc giữ gìn cách kỹ lưỡng,  cần được  làm trổ sinh hoa trái một cách trưởng thành  và có trách nhiệm. Cho dù những hoàn cảnh có giao động đến thế nào đi nữa, và những căng thẳng  và những xung đột có mạnh mẽ ra sao, thì không gì có thể chống lại sự canh tân hữu hiệu do Chúa Kitô Phục Sinh mang lại. Chúa là Hoà bình của chúng ta. Như chúng ta đọc được trong thơ của thánh Phaolô cho các tín hựu Êphêso: "Chúa Kitô cùng với Thập Giá của nguời đã đánh quỵ sự thù hận, để tạo ra nơi chính bản thân  tuy hai mà là một con người mới, vừa tái tạo Hoà Bình" (Ep. 2,15)."


Back to Home Page