Thông Cáo Báo Chí của

Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh

Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls

về việc ÐTC tiếp kiến Ông Tony Blair

thủ tướng Anh Quốc

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Cáo Báo Chí của Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, Tiến Sĩ Joaquin Navarro-Valls,  về việc ÐTC tiếp kiến Ông Tony Blair, thủ tướng Anh Quốc.

Tin Vatican (Vis 22/02/2003) - Trưa thứ Bảy ngày 22 tháng 2/2003, Tiến Sĩ  Navarro-Valls, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh,  đã phổ biến cho giới ký giả  thông báo về việc ÐTC tiếp kiến riêng Ông Tony Blair, thủ tướng Anh Quốc, như sau:

 

Sáng nay, thứ bảy 22 tháng 2/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp riêng Ông Tony Blair, thủ tướng Anh Quốc. Trong cuộc trao đổi thân tình kéo dài nửa tiếng đồng hồ, hai vị đã nói đến hoàn cảnh quốc tế phức tạp đặc biệt liên quan đến Trung Ðông. ÐTC đã uớc mong rằng, trong giải pháp cho tình trạng trầm trọng tại Iraq, hãy thực hiện mọi cố gắng, để tránh cho thế giới những chia rẽ mới.

Kế đến, ÐTC tiếp  gia đình của Ông Tony Blair. Thủ tướng Anh Quốc cũng đã đến gặp ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh. ÐHY đã tiếp Thủ Tướng, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, Vị đặc trách về những tương quan với các quốc gia (tức ngoại trưởng của Toà Thánh).

Trong những trao đổi sáng nay (tức sáng thứ bảy 22/02/2003) tại Vatican, đã có bàn đến sự cần thiết sao cho tất cả mọi thành phần có liên hệ trong cuộc khủng hoảng đã biết về Iraq, có thể cộng tác với tổ chức Liên Hiệp Quốc và biết sử dụng những phuơng thế do quốc tế công pháp đưa ra, để tránh thảm kịch của một cuộc chiến mà nhiều thành phần cho là còn có thể tránh được. Quan tâm đặc biệt cũng đã được dành cho hoàn cảnh nhân đạo của dân chúng Iraq, đã chịu thử thách nặng nề do bởi nhiều năm cấm vận.

Trong những gặp gỡ (sáng thứ Bảy 22/02/2003),  cũng đã có trao đổi ý kiến về  bản Hiến Pháp tương lai của Châu Âu. Từ phía Toà Thánh, đã được nói lên ước nguyện cho có một sự  nhìn nhận hiển nhiên đối với những giáo hội và những cộng đoàn  tín hữu, cũng như  có sự dấn thân của Liên Hiệp Châu Âu nhắm duy trì cuộc đối thoại có tổ chức đối với những giáo hội và cộng đồng tín hữu.

 


Back to Home Page