Chủ Tịch Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới nói

Chiến Thắng Tại Iraq Không Thể Hợp Pháp Hóa

Chiến Tranh Do Hoa Kỳ Lãnh Ðạo

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ Tịch Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới: Chiến Thắng Tại Iraq Không Thể Hợp Pháp Hóa Chiến Tranh Do Hoa Kỳ Lãnh Ðạo.

Roma (CNS 8/04/2003) - Chủ tịch Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới nói rằng  một cuộc chiến thắng do Hoa kỳ lãnh đạo tại Iraq,  không thể làm cho cuộc chiến được hợp pháp về mặt luân lý; đây là một cuộc chiến mà ông cho rằng đang xói mòn hệ thống mỏng manh của luật quốc tế.

Mục sư Konrad Raiser, tổng thư ký Hội đồng Các Giáo Hội Thế Giới, đã đưa ra nhận định này trong một bài bình luận được đăng tải hôm 8/04/2003, bởi một nhật báo quốc tế có trụ sở tại Paris. Mục sư Raiser, thuộc giáo hội tin Lành Luther, nói rằng, sau 19 ngày đầu tiên  Hoa Kỳ và Anh quốc  mở chiến dịch dội bom từ trên không và xử dụng bộ binh đánh phá trên đất, người ta nhận thấy rằng "chiến thắng tự nó sẽ không biện minh  cho tính cách hợp pháp của chiến tranh". Ông  cho rằng: bằng một hành động vượt ra ngoài sự ủy thác của Liên hiệp Quốc, Liên minh Hoa kỳ và Anh quốc, đã  cố ý mạo hiểm chọn xung đột thay vì  luật quốc tế,  với hi vọng rằng việc thành công nhanh chóng có thể làm im tiếng  những người đặt vấn đề về tính cách khôn ngoan và hợp pháp  của cuộc chiến. Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề một lần nữa lại được đưa ra, và những vấn đề này có thể đang bắt đầu ám ảnh những quốc gia tham chiến.

 

(VK)


Back to Home Page