c Thanh Cha Phanxico

gap g chnh quyen Bosni Erzegovine

 

c Thanh Cha Phanxico gap g chnh quyen Bosni Erzegovine.

Sarajevo (Vat. 6-06-2015) - c Thanh Cha Phanxico keu goi chnh quyen Bosni Erzegovine oi x ong eu vi moi cong dan.


c Thanh Cha Phanxico gap g chnh quyen Bosni Erzegovine.


Ngai a ra li keu goi tren ay trong cuoc gap g chnh quyen Cong hoa Bosni Erzegovine sang ngay 6 thang 6 nam 2015 la sinh hoat au tien trong chuyen vieng tham muc vu cua ngai tai nc nay.

Vai net ve Bosni Erzegovine

Cong hoa nay ch rong gan 51,200 cay so vuong vi 3 trieu 830 ngan dan c, trong o co 439 ngan tn hu Cong Giao, tng ng vi 11.5% dan so toan quoc, thuoc 4 giao phan, vi 304 giao x. Ve nhan s muc vu, Giao Hoi tai Bosni co 6 Giam Muc vi s cong tac cua 624 Linh Muc, trong so nay 280 v la Linh Muc giao phan va 344 LM thuoc cac dong tu, 14 tu huynh va 537 n tu. Giao Hoi tai ay co 120 ai chung sinh va 96 tieu chung sinh.

So tn hu Cong Giao tai Bosni giam mat mot na t sau chien tranh t 1991 en 1995: t hn 800 ngan xuong con 439 ngan ngi nh va noi. Cuoc chien nay cung lam cho khoang 1 ngan thanh ng va c s cua Cong Giao b pha huy. Tnh trang xuat c tiep tuc keo dai.

Cong hoa Bosni Erzegovine lam vao tnh trang noi chien, xung ot chung toc, t 1991 en 1996, lam cho 12 ngan ngi chet trong o co 400 tre em. Hoi o, dan thanh Sarajevo b giam mat mot na, v 335 ngan ngi phai di tan i ni khac. Hiep nh ky ket tai Dayton Hoa ky cham dt cuoc chien. Bosni Erzegovine b chia thanh 3 vung khac nhau: ngi Bosniac theo Hoi giao ong nhat vi 40%, vung thuoc ngi Serbi theo Chnh Thong giao, va vung cua ngi Cong giao vi a so la dan Croat, vi 11.5%. Tai vung thuoc ngi Serbi, 94% tren tong so 150 ngan tn hu Cong Giao di tan i ni khac. Mot tong thong oan gom 3 v ai dien cho 3 sac toc, thay phien nhau ng au at nc, moi v 8 thang.

c Hong Y Vinko Puljic, Tong Giam Muc Sarajevo, thng than phien ve s thiet thoi ma cac tn hu Cong Giao phai chu cho en nay. Ho khong c oi x ong eu va cho en nay chnh quyen van cha tra lai cho ho cac tai san a b Nha nc cong san trc kia tch thu.

on tiep c Thanh Cha

c Thanh Cha t Roma en thu o Sarajevo luc 9 gi sang sau chuyen bay hn 1 tieng t Roma. Lien o ngai i chiec xe be nho en phu Tong thong va c Tong thong oan on tiep, ng au la Ong Mladan Ivanic, ngi Serbi. Sau cuoc hoi kien rieng vi Tong thong, c Thanh Cha gap g chnh quyen dan s, ngoai giao oan, cac Giam Muc, cac v lanh ao ton giao khac cua Bosni.

Trong li chao mng, Tong thong Ivanic noi vi c Thanh Cha rang:

"Cuoc vieng tham cua Ngai tai Bosni Erzegovine c moi ngi coi la mot thi iem manh me noi len tnh thng, s bao dung, khiem ton va cam thong lan nhau, trong toan the gii Ngai c coi nh mot v lanh ao ton giao gan gui ngi dan thng, mot v lanh ao ton giao thang tien long bao dung vi tha nhan va vi nhng ngi khac biet... Nhng s iep hoa bnh cua Ngai thc s khch le chung toi".

Tong thong Ivanic cung cho biet Bosni Erzegovine la mot trong nhng nc au tien vung Balcan ban hanh luat t do cua cac Giao hoi va cong oan ton giao, va cho en nay a ky hiep nh vi Toa Thanh cung nh Giao hoi Chnh thong Serbi Belgrade.. Chung toi xac tn manh me rang cuoc vieng tham cua Ngai la mot khch le tren con ng oi thoai e tm ra mot giai phap khong nhng cho cac van e lien ton, nhng ca nhng van e song chung dan s na".

Dien van cua c Thanh Cha

Len tieng sau dien van chao mng cua Tong thong Ivanic, c Thanh Cha ca ngi s song chung hoa hp trong qua kh gia cac chung toc va cong oan ton giao khac nhau tai Sarajevo. Ca ve mat kien truc, tai ay ngi ta thay cac Hoi ng Do thai, thanh ng Kito va en th Hoi giao ch cach nhau khong bao xa, en o thanh pho nay c goi la "Jerusalem cua Au chau". Va thc vay thanh nay la mot nga t cac nen van hoa, dan nc va ton giao; va vai tro o oi phai luon luon kien tao nhng cay cau mi, va cham soc, tu bo nhng cay cau hien hu, e o mot s giao thong de dang, vng chac va van minh.

c Thanh Cha khang nh rang:

"Chung ta can a thong, kham pha nhng phong phu cua nhau, e cao gia tr cua nhng g lien ket chung ta va coi nhng khac biet nh mot c hoi e tang trng trong s ton trong moi ngi. Can co mot s oi thoai kien nhan va tn nhiem nhau, lam sao e cac gia nh va cac cong oan co the thong truyen cac gia tr van hoa cua mnh va on nhan ieu tot en t nhng kinh nghiem cua ngi khac.

"Nh the, ca nhng vet thng tram trong cua qua kh gan ay cung co the c han gan va ta co the nhn ve tng lai trong hy vong, ng au vi cac van e thng nhat vi mot tam hon khong s hai va oan han."

c Thanh Cha ghi nhan a co nhng tien bo t sau Hoa c ky ket tai Dayton nam 1995, nhng ngai cung noi rang: "ieu quan trong la khong hai long vi nhng g a thc hien c, nhng tm cach thc hien them nhng bc tien e cung co s tn nhiem va tao ra nhng c hoi lam gia tang s hieu biet va qu chuong nhau. e tao ieu kien de dang cho hanh trnh ay, ieu quan trong la s gan gui va cong tac cua cong ong quoc te, ac biet la Lien hiep Au Chau va cac to chc ang hien dien va hoat ong tren lanh tho Bosni Erzegovine."

c Thanh Cha cung nhac en "mot ngha vu cao qu cua cac nha chnh tr la phuc vu cac cong oan cua mnh bang cach bao ton trc tien cac quyen can ban cua con ngi, trong o noi bat la t do ton giao. Nh the co the kien tao mot cach cu the mot xa hoi an bnh va cong chnh hn, khi s giai quyet nhieu van e trong i song thng nhat cua dan chung."

"Nhng e ieu o xay ra, co mot ieu kien khong the thieu c, o la phai co s bnh ang thc s cua moi cong dan trc mat phap luat va trong viec thi hanh luat phap, bat ky ho thuoc chung toc, ton giao va a ly nao: nh the tat ca se cam thay mnh hoan toan tham gia vao i song cong cong, c hng cac quyen li nh nhau, va co the tch cc ong gop cho cong ch".

Sau cung, c Thanh Cha cho biet Giao Hoi Cong Giao tham gia vao cong cuoc tai thiet Bosni Erzegovine ve vat chat cung nh tinh than, chia se vui mng va lo au, mong muon lam chng ve s gan gui nhng ngi ngheo va tung thieu, qua s dan than thc s.

Bai dien van cua c Thanh Cha trong dp nay cung nh trong toan cuoc vieng tham eu bang tieng Y va c phien dch trc tiep cho nhng ngi hien dien. Nhng bai trong dp khac th c dch sau khi ngai a noi tng oan.

Sau khi gap g chnh quyen Bosni Erzegovine, va trc khi ri phu Tong Thong, c Thanh Cha con thc hien mot c ch ac biet la tha 7 con chim bo cau hoa bnh. Mot gia nh chuyen nuoi chim cau du hanh a cung cap cac chim bo cau cho c ch nay.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page