Le Mnh Mau Thanh Chua

mi goi dan than tiep on va lien i

 

Le Mnh Mau Thanh Chua mi goi dan than tiep on va lien i.

c Thanh Cha nhac lai chuyen vieng tham cua ngai tai Sarajevo ben Bosnia Erzegovina, nh la ngi hanh hng cua hoa bnh va niem hy vong.

Vatican (Vat. 7-06-2015) - c chi Le Mnh Mau Thanh Chua luon linh hng va nuoi dng ni tng ngi chung ta c muon dan than cho mot xa hoi tiep on va lien i hn, ac biet oi vi cac anh ch em ngheo nan, oi khat, khong co thc pham nuoi than.

Knh tha quy v thnh gia, c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi hang chuc ngan tn hu va du khach hanh hng trong buoi oc kinh Truyen Tin tra Chua Nhat mung 7 thang 6 nam 2015. M au bai huan du ngai noi: Hom nay tai nhieu quoc gia trong o co Italia, ngi ta mng le trong Mnh va Mau cc thanh Chua Kito, hay theo kieu noi latinh quen biet nhat la Corpus Domini le Mnh Chua.

Phuc Am gii thieu trnh thuat viec thanh lap Thanh The, do Chua Giesu thanh toan trong Ba Tiec Ly, tai Nha Tiec Ly Gierusalem. Hom trc ngay chet cu o tren thap gia, Ngai a thc hien trc ieu Ngai a noi: "Ta la banh hang song, t tri xuong. Ai an banh nay se song i i va banh Ta se ban la tht Ta cho s song cua tran gian... Ai an tht va uong mau Ta th trong Ta va Ta trong ngi ay" (Ga 6,14-22). Chua Giesu cam lay banh trong tay va noi: "Hay nhan lay, nay la mnh Thay" (Mc 14,22). c Thanh Cha giai thch li noi va c ch cua Chua Giesu nh sau:

Vi c ch va cac li noi nay Chua ban cho banh mot nhiem vu khong con la nhiem vu n s nuoi than xac na, ma la nhiem vu khien cho Con Ngi cua Ngai hien dien gia cong oan tn hu.

Ba Tiec Ly dien ta iem ti cua toan cuoc song Chua Kito. No khong ch la viec thc hien trc hien te cua Ngai se thanh toan tren thap gia, nhng cung la tong hp cua mot cuoc song hien dang cho n cu roi cua toan nhan loai. V the khang nh rang Chua Giesu hien dien trong Thanh The th khong u, ma can phai trong thay trong o s hien dien cua mot cuoc song cho i va tham d vao o na. Khi chung ta cam va an Banh ay, chung ta c sap nhap vao s song cua Chua Giesu, chung ta bc vao s hiep thong vi Ngai, chung ta dan than hien thc s hiep thong gia chung ta, e bien doi cuoc song chung ta thanh qua tang, nhat la cho ngi ngheo.

c Thanh Cha noi them trong bai huan du nh sau:

Ngay le hom nay gi lai s iep lien i o va thuc ay chung ta tiep nhan li mi goi than tnh hoan cai va phuc vu, yeu thng va tha th. No khch le chung ta bat chc ieu chung ta c hanh trong phung vu vi cuoc song. Chua Kito dng nuoi chung ta di hnh banh va ru cung chnh la Chua Kito en gap g chung ta trong cac bien co thng ngay; Ngai trong ngi ngheo ma chung ta giang tay cho, trong ngi au kho van nai s tr giup, trong ngi anh em xin s san sang cua chung ta va ch i s tiep on cua chung ta. Ngai trong em be khong biet g ve Chua Giesu, ve n cu roi, khong co c tin. Ngai trong moi ngi, ca ni ngi be nho va khong c benh nhat.

Thanh The, suoi nguon tnh yeu cua cuoc song giao hoi la trng hoc cua tnh bac ai va lien i. Ai nuoi mnh bang Banh cua Chua Kito th khong the th trc biet bao ngi khong co banh an hang ngay. Va ngay nay chung ta biet ay la mot van e ngay cang tram trong hn.

c chi le Mnh Chua Kito luon ngay cang linh hng va nuoi dng c muon va dan than cho mot xa hoi tiep on va lien i hn. Chung ta hay at e cac cau chuc nay trong con tim cua Trinh N Maria, Phu N cua Thanh The. Xin Me day len trong tat ca chung ta niem vui tham d vao Thanh Le, ac biet trong ngay Chua Nhat, va long can am ti vui lam chng cho tnh bac ai vo cung cua Chua Kito.

Tiep en c Thanh Cha a oc Kinh Truyen Tin va ban phep lanh toa thanh cho moi ngi.

Sau Kinh Truyen Tin c Thanh Cha a cam n tn hu giang bang ron chao mng ngai t Sarajevo tr ve. Ngai nhac lai chuyen vieng tham cua ngai tai Sarajevo ben Bosnia Erzegovina, nh la ngi hanh hng cua hoa bnh va niem hy vong. Ngai noi: Trong nhieu the ky vung at nay a la ni sinh song gia cac dan toc va cac ton giao, en o no c goi la "Gierusalem cua tay phng". Trong qua kh mi ay, no a tr thanh bieu tng cac tan pha cua chien tranh. Gi ay ang co mot tien trnh hoa giai va nhat la chnh v the ma toi a i e khch le con ng chung song hoa bnh nay gia cac dan toc khac nhau. No la mot con ng met nhoc, kho khan, nhng co the. Ho ang lam tot ieu nay.

Toi xin lap lai long biet n cua toi oi vi cac gii chc chnh quyen va toan dan thanh pho v s tiep on nong hau. Toi xin cam n cong oan cong giao, ma toi a muon em long tru men cua Giao Hoi hoan vu en cho. Va toi cung xin ac biet cam n tat ca moi tn hu: chnh thong, hoi giao, do thai va cac ngi thuoc cac ton giao khac.

Toi anh gia cao dan than cong tac va lien di gia cac ngi thuoc cac ton giao khac nhau, va thuc ay ho tiep tuc cong trnh tai thiet tinh than va luan ly cua xa hoi. Ho lam viec vi nhau nh anh em. Xin Chua chuc lanh cho Sarajevo va Bosnia Erzegovina.

Th sau ti ay la le trong Thanh Tam Chua Giesu, chung ta hay ngh ti tnh yeu cua Ngai, Ngai a yeu thng chung ta nh the nao! Trong tim Ngai la tat ca tnh yeu ay. Th sau ti cung la Ngay the gii chong te nan tre em lao ong. Co biet bao nhieu tre em tren the gii khong c t do vui chi, en trng hoc va ket cuc b khai thac boc lot nh nhan cong. Toi cau mong cong ong the gii mau chong dan than e thang tien viec thc s tha nhan cac quyen cua tre em.

c Thanh Cha a chao nhieu nhom tn hu en t khap ni trong nc Italia cung nh cac nc khac, at biet la t Madrid, Brasilia va Curitiba. Ngai chuc moi ngi mot ngay Chua Nhat an lanh va xin moi ngi nh cau nguyen cho ngai.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page