Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 136 (135) -

Kinh cầu tạ ơn

 

Alleluia!

1 Hãy cám tạ Yavê, vì Người tốt lành,

vì ơn Người miên man vạn đại!

2 Hãy cám tạ Thần của cả chư thần,

vì ơn Người miên man vạn đại!

3 Hãy cám tạ Chúa của các Chúa,

vì ơn Người miên man vạn đại!

4 Một mình Người, Ðấng làm ra những kỳ công vĩ đại,

vì ơn Người miên man vạn đại!

5 Ðấng đã khôn khéo làm nên từng trời,

vì ơn Người miên man vạn đại!

6 Ðấng đã căng đất trên mặt nước,

vì ơn Người miên man vạn đại!

7 Ðấng đã tạo ra những chiếc đèn lớn lao,

vì ơn Người miên man vạn đại!

8 Vừng thái dương để cai ban ngày,

vì ơn Người miên man vạn đại!

9 Và trăng sao để cai ban đêm,

vì ơn Người miên man vạn đại!

10 Ðấng đã đánh Aicập nơi các con đầu lòng,

vì ơn Người miên man vạn đại!

11 Ðấng đã đem Israel ra khỏi xứ đó,

vì ơn Người miên man vạn đại!

12 Một cách thẳng cánh mạnh tay,

vì ơn Người miên man vạn đại!

13 Ðấng đã xẻ biển Sậy làm hai,

vì ơn Người miên man vạn đại!

14 Ðấng đã cho Israel băng qua biển,

vì ơn Người miên man vạn đại!

15 Ðấng đã lật nhào Pharaô cùng binh tướng trong Biển Sậy,

vì ơn Người miên man vạn đại!

16 Ðấng đã dẫn đường cho dân Người trong sa mạc,

vì ơn Người miên man vạn đại!

17 Ðấng đã đánh phạt những vua lớn,

vì ơn Người miên man vạn đại!

18 Và Người đã giết những vua uy thế,

vì ơn Người miên man vạn đại!

19 Sikhôn, vua Amori,

vì ơn Người miên man vạn đại!

20 Và or, vua xứ Basan,

vì ơn Người miên man vạn đại!

21 Và Người đã ban đất đai của chúng làm cơ nghiệp,

vì ơn Người miên man vạn đại!

22 Làm cơ nghiệp cho Israel, tôi tớ của Người,

vì ơn Người miên man vạn đại!

23 Ðấng đã nhớ đến chúng tôi trong thời đọa lạc,

vì ơn Người miên man vạn đại!

24 Và đã giựt chúng tôi khỏi tay địch thù,

vì ơn Người miên man vạn đại!

25 Người ban bánh ăn cho mọi xác phàm,

vì ơn Người miên man vạn đại!

26 Hãy cám tạ Chúa cả trên trời,

vì ơn Người miên man vạn đại!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page