Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 045 (044) -

Thi khúc tương tiến

 

1 Phần nhạc trưởng. Ðiệu: Bông huệ. Của con cái Côrê. Thi khúc. Tình ca.

2 Lòng tôi dâng trào những lời cẩm tú,

tôi ngâm thơ mừng chúc Ðức Vua,

lưỡi tôi là bút của viên ký lục sành nghề.

3 Ngài xinh đẹp vô song giữa đám người phàm,

diễm lệ ứa tràn nơi môi miệng,

nên Thiên Chúa đã chúc lành cho ngài vạn đại.

4 Bảo kiếm hãy thắt ngang lưng, hỡi kiện tướng,

trong oai phong lẫm liệt.

5 Hãy trương cung, hãy xung phong, hãy phóng ngựa.

Ðể bảo toàn sự thật, lòng đạo đức, lẽ công minh,

tay hữu ngài sẽ dạy ngài những ngón kinh hoàng!

6 Tên của ngài, những mũi tên nhọn,

dưới đòn của ngài, dân dân sát rạt,

trong đám địch thù Ðức Vua.

7 Ngai của ngài, ngai Thiên Chúa,

ngai thiên niên vạn đại,

vương trượng của ngài, phủ việt công minh.

8 Ngài yêu chuộng chính trực và ghét gian tà,

cho nên Thiên Chúa, Thiên Chúa của ngài,

mà gạt bên đối thủ của ngài.

9 Mộc dược, trầm hương, quế nhục

(đượm thơm) những chiếc lông bào.

Ðàn vang cung khảm làm ngài hoan vui.

10 Những vì công chúa trong hàng tôn nữ đền ngà,

đứng bên hữu ngài, thái phi lộng lẫy những vàng Ophir.

11 Hãy nghe, hỡi tôn nữ, xem này, hãy lắng tai,

hãy quên dân tộc nhà đi,

với cả gia đình hiền phụ.

12 Ðức Vua lưu luyến nhan sắc của bà,

chính ngài là chúa của bà, hãy bái lạy ngài!

13 Nữ tử Tyrô đem đến lễ vật vỗ về long nhan,

14 và phú hào trong dân với mọi thứ đồ sang quí.

Công chúa vào trong, gấm vàng phục sức,

15 y thường cẩm tú, bà được tiến hầu Ðức Vua.

Nữ trinh một đám theo sau,

là đoàn thể nữ cấp tặng hầu bà,

16 được tiến cử, hớn hở ca vang, họ được vào đền vua.

17 Con cái ngài sẽ nối dòng tiên tổ,

để ngài đặt làm vương tướng trên toàn cõi đất.

18 Thần xin khắc giữ danh ngài kiếp kiếp,

ước gì dân dân ca tụng ngài đời đời luôn mãi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page