Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 041 (040) -

Lời cầu của bệnh nhân bị bỏ rơi

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Phúc cho người biết lo đến kẻ mọn hèn nghèo khó!

vào ngày hoạn nạn, Yavê sẽ gỡ thoát cho.

3 Yavê sẽ gìn giữ nó,

Người sẽ cho nó sống phúc lộc trên trần!

Xin chớ thí nó theo sở thích quân thù!

4 Yavê nâng đỡ nó trên giường bệnh,

trong buổi ốm đau, Người trở cho cả đệm nằm.

5 Còn tôi, tôi đã nói: Yavê xin dủ thương!

Xin cứu chữa mạng tôi,

vì tôi đã phạm tội nghịch với Người!

6 Kẻ thù tôi nói tệ đến tôi:

"Bao giờ nó mới chết đi? Và tên tuổi nó tàn?"

7 Giả như có kẻ thăm tôi, nó nói ít điều vu vơ,

còn lòng thì trữ những là ác quái,

để vừa ra ngoài là gióng tiếng lên.

8 Các kẻ ghét tôi đều thì thào to nhỏ trên tôi,

chống lại tôi, chúng mưu toan ác độc:

9 "Ôn dịch ập lại trên nó,

nằm xuống, nó đừng hòng dậy lại!"

10 Cả người thân tín, người tôi tin cậy,

đã thường ăn bánh của tôi,

nó cũng hất gót lên chống lại tôi.

11 Nhưng Người, lạy Yavê, xin dủ thương

để tôi trả lại chúng xứng việc chúng làm.

12 Do điều này, tôi được biết Người thương tôi,

là kẻ thù không thắng được tôi.

13 Còn tôi, bởi tôi vô tội, Người chống đỡ cho,

Người đặt đứng trước nhan Người muôn thuở.

Chúc tụng Yavê, Thiên Chúa của Israel,

từ đời đời cho đến đời đời.

Amen! Amen!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page