Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 004 -

An toàn dưới sức hộ phù của Yavê

 

1 Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Thánh vịnh Ðavít.

2 Khi tôi kêu, xin hãy đáp lời,

lạy Thần công lý của tôi!

Buổi ngặt nghèo,

Người mở rộng lối thoát cho tôi!

Xin hãy dũ thương và nghe tôi khẩn cầu.

3 Hỡi các bậc quyền quý,

cho đến bao giờ [lòng còn chai đá?]

Sao lại ưa thích hư không?

Và mãi tìm điều gian dối?

4 hãy biết rằng: Với kẻ thiết nghĩa cùng Người.

Yavê đã tỏ uy linh quyền phép.

Yavê lắng nghe lúc tôi kêu lên với Người.

5 Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa,

trên giường ngủ hãy hồi tâm lặng thinh!

6 hãy dâng lễ tế thập thành và tin cậy Yavê!

7 Lắm kẻ kêu ca: Ai sẽ cho ta thấy nguồn phúc?

Lạy Yavê, ánh tôn nhan Người, xin soi dọi trên chúng tôi.

8 Người đã đặt nơi lòng tôi niềm hoan lạc

hơn là buổi chúng được mùa lúa rượu dư đầy.

9 Trong bình an, vừa nằm tôi đã ngủ,

vì một mình Người, lạy Yavê,

Người cho tôi phúc sống an toàn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page