Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 068 (067) -

Anh hùng ca của Israel

 

1 Phần nhạc trưởng. Của Ðavít. Thánh vịnh. Ca ngợi.

2 Thần chỗi dậy! Ðịch thù Người tan tác,

những ai ghét Người hãy lẩn trốn trước nhan Người!

3 Như khói cuộn, Người cuốn chúng đi,

như sáp rữa tan trước lửa,

trước nhan Thần, ác nhân bị diệt.

4 Hàng công chính sẽ được vui mừng,

trước nhan Thần, họ nhảy nhót mừng vui!

5 Hãy hát mừng Thiên Chúa,

hãy đàn ca Danh Người,

dọn đàng cho Ðấng thăng giá đằng vân,

hãy vui sướng trong Yavê,

hãy nhảy mừng trước nhan Người.

6 Cha kẻ mồ côi, Ðấng bầu chủ cho người góa bụa,

là Thiên Chúa trong thánh cung Người.

7 Thiên Chúa, Ðấng cho người cô đơn thành gia thất,

kéo tù đày vào hưởng cảnh hanh thông,

phường loạn tặc, Người để ở đồng khô cỏ cháy.

8 Lạy Thiên Chúa,

thuở Người đăng trình trước mặt dân Người,

thuở Người thả bước trong sa mạc.

9 Ðất rung rinh, trời cao lả tả,

trước nhan Thiên Chúa, Thiên Chúa của Israel!

10 Người cho tuôn mưa rất hậu, lạy Thiên Chúa,

phải, cơ nghiệp của Người, đã kiệt lực,

Người lại cho kiên cường.

11 Gia nhân của Người có chỗ lập cư,

nơi mà lòng từ hậu của Người,

đã dọn cho kẻ cùng khổ, lạy Thiên Chúa.

12 Chúa đã ban bố lịnh truyền

loan báo một đạo binh đông đảo.

13 Vua vua binh binh chạy dài, chạy dài

mỹ nhân tại gia, tha hồ hôi của

14 Mặc chúng hay nằm dài nơi ngõ trại,

cánh bồ câu óng ánh dát bạc,

lông mườn mượt ánh vàng thanh.

15 Thuở Ðấng toàn năng đánh tan vua chúa,

tuyết đã sa trên đỉnh Xal-môn.

16 Núi thần thiêng, núi Basan!

núi non tuấn lĩnh, núi Basan!

17 Núi non tuấn lĩnh, sao mà lườm nguýt,

mỏm núi Thiên Chúa đã ưng làm nơi trấn ngự?

nơi Yavê sẽ lưu ở muôn đời!

18 Xa giá Thiên Chúa vạn nghìn lần lẫm liệt,

Chúa đến từ Sinai vào thánh điện!

19 Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù binh,

Người nhận triều cống:

Dân thiên hạ và cả phường loạn tặc,

để Người hiển ngự, là Yavê Thiên Chúa.

20 Chúc tụng Chúa ngày ngày,

Thiên Chúa cứu thoát, Người hộ vực chúng tôi.

21 Thiên Chúa của chúng tôi, Thiên Chúa cứu độ,

nơi Chúa Yavê, có ngõ thoát tử thần.

22 Nhưng Thiên Chúa đập bể đầu quân địch,

đầu lâu tóc xõa của kẻ sống trong tội ác.

23 Chúa đã phán: "Từ Basan, ta sẽ dẫn về,

Ta sẽ dẫn về đáy biển,

24 Ðể ngươi nhúng chân trong máu,

để lưỡi chó nhà ngươi hưởng phần thây địch".

25 Thiên hạ đã từng được coi những cuộc rước của Người,

lạy Thiên Chúa,

rước kiệu Thiên Chúa và là Vua tôi vào đền thánh.

26 Ca đoàn mở lối, ban nhạc dõi sau,

giữa là thiếu nữ, thùng thùng trống cơm.

27 Trong đình đám, hãy chúc tụng Thiên Chúa,

Yavê trong hội hè của Israel.

28 Ở đó, Benyamin phận út mở đàng,

quan viên Yuđa, đường đường gấm vóc,

quan viên Zabulon, quan viên Napthali.

29 Xin hãy ban lịnh,

lạy Thiên Chúa tôi theo uy quyền của Người,

uy quyền, lạy Thiên Chúa.

Người đã thi thố ra vì chúng tôi.

30 Từ điện thờ Người, ngất trời Yêrusalem!

Vua chúa kiệu đến lễ vật cho Người!

31 Xin hãy đe thú bãi lau (và) đàn bò tót,

mệnh chủ muôn dân chúng, hãy thần phục,

lễ tạ bạc vàng.

hãy đánh tan những dân hiếu chiến!

32 Hạng phú hào từ Aicập đến,

dân Kinh giương tay lạy Chúa Trời.

33 Vương quốc trần gian hãy hát mừng Thiên Chúa,

hãy đàn ca cho Chúa tôi!

34 Cho Ðấng thăng giá tầng trời, trời muôn thuở!

này Người lên tiếng, một tiếng oai hùng!

35 hãy thờ oai hùng của Thiên Chúa!

trên Israel, Người thật siêu vời,

oai hùng của Người trên tận mây xanh.

36 Ðáng kính sợ thay Thiên Chúa,

từ thánh điện của Người Thiên Chúa của Israel,

chính Người ban oai hùng và dũng lực cho dân.

Chúc tụng Thiên Chúa!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page