Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 037 (036) -

Số phận người công chính và kẻ ác nhân

 

1 Của Ðavít.

Ngươi chớ uất ức vì cớ những người bất lương, - - Aleph.

chớ phân bì những kẻ làm điều phi nghĩa.

2 Vì như cỏ, kíp đây chúng sẽ tàn,

như thảm cỏ xanh tươi, chúng sẽ úa.

3 Hãy cậy vào Yavê và hãy làm lành, - - Bet.

hãy ở lại xứ và yên hàn vui sống.

4 Hãy vui khoái nơi Yavê

và Người sẽ cho như lòng ngươi sở nguyện.

5 Vận mạng ngươi, hãy phó mặc Yavê, - - Gimel.

hãy cậy trông vào Người, Người sẽ ra tay.

6 Người sẽ cho lẽ phải của ngươi tỏ như ánh sáng,

và quyền lợi của ngươi như chính ngọ.

7 Hãy nín đi trước mặt Yavê, và chờ đợi Người, - - Ðalet.

chớ uất ức vì thấy kẻ hanh thông vận đời.

Vì có người bày mưu lập kế,

để hạ kẻ khó người nghèo.

8 Hãy nguôi giận, hãy bỏ gay gắt, - - Hê.

chớ có uất ức mà thành bất lương.

9 Vì phường bất lương sẽ bị tru di,

còn ai trông ở Yavê sẽ làm chủ đất đai.

10 Chỉ một ít nữa và sẽ không còn ác nhân, - - Vav.

ngươi chú ý lại chỗ nó, nhưng nó không còn.

11 Những hạng nghèo hèn sẽ làm chủ đất đai,

chúng sẽ vui khoái trong phúc bình an muôn hộc.

12 Ðứa ác nhân lập mưu hại người lành, - - Zain.

với kẻ ấy, nó nghiến răng tức tối.

13 Nhưng Chúa tôi, Người nhạo cười nó,

vì Người đã thấy ngày nó đến nơi.

14 Phường gian ác tuốt gươm căng nỏ, - - Het.

để hạ sát những kẻ đường ngay.

15 Gươm chúng quật lại đâm lòng chúng,

nỏ chúng bị đập gãy tan tành.

16 Ít ỏi nơi người công chính, - - Tet.

còn hơn của đời muôn hộc nơi phường gian phi.

17 Vì cánh tay kẻ dữ sẽ bị đập gãy.

và kẻ chống đỡ người lành là chính Yavê.

18 Yavê thấu biết ngày đời của kẻ trọn lành, - - Yôđ.

cơ nghiệp của chúng sẽ còn kẻ trọn lành,

cơ nghiệp của chúng sẽ còn mãi mãi.

19 Vào thời hoạn nạn, chúng sẽ chẳng phải thẹn thuồng,

họ được no nê cả những ngày cơ cận.

20 Vì phường gian ác sẽ bị diệt vong, - - Kaph.

dòng giống chúng sẽ đi khất thực.

Kẻ thù Yavê ví thể hào nhoáng cỏ đồng,

chúng tan, chúng tan ra khói.

21 Kẻ gian ác vay mà không trả, - - Lameđ.

còn người lành xót thương bố thí.

22 Kẻ được Người chúc lành sẽ làm chủ đất đai,

kẻ Người nguyền rủa sẽ bị tru di.

23 Yavê dẫn bước con người, - - Mem.

nó sẽ vững bước và Người vui thỏa trên đường nó theo.

24 Có ngã, nó cũng không nhoài,

vì có Yavê nâng đỡ chống tay.

25 Từ niên thiếu đến tuổi bạc đầu, - - Nun.

tôi không hề thấy người lành bơ vơ,

và dòng dõi nó đi tìm bánh ăn.

26 Suốt ngày những thương người cho vay cho mượn,

dòng giống ngài, một nguồn chúc phúc.

27 Hãy lánh dữ, hãy làm lành, - - Samek.

và ngươi sẽ được an cư mãi mãi.

28 Vì Yavê chuộng sự công minh,

Người không bỏ những ai thành tín với Người.

Và mãi mãi phường bất lương sẽ bị diệt, - - Ain.

dòng họ kẻ ác nhân sẽ bị tru di.

29 Hạng người công chính sẽ làm chủ đất đai,

và được an cư đó mãi mãi.

30 Miệng người lành ngâm lẽ khôn ngoan, - - Phê.

lưỡi người nói điều ngay chính.

31 Nơi lòng người, luật Thiên Chúa của người,

bước chân người sẽ không hề xiêu vẹo.

32 Kẻ dữ rình hại người lành, - - Xađê.

những tìm cách hãm hại cho được người.

33 Nhưng Yavê không bỏ mặc người trong tay nó,

và không để người mắc án khi luận xử.

34 Hãy trông vào Yavê và giữ đường lối Người, - - Qoph.

Người sẽ cứu ngươi thoát khỏi kẻ dữ.

Người sẽ nhắc ngươi lên làm chủ đất đai,

ngươi sẽ thấy kẻ dữ bị tru di tiệt nòi.

35 Tôi đã thấy ác nhân hùng hổ, - - Resh.

vươn cao như tùng bách Liban.

36 Tôi chỉ ngang qua và này nó không còn,

tôi kiếm nó mà không còn gặp được.

37 Hãy coi người lương hảo, hãy nhìn kẻ ngay lành, - - Shin.

kẻ hiền hòa không hề tiệt hậu.

38 Còn phường tội ác thì diệt vong cả lũ,

hậu duệ ác nhân thì bị tru di.

39 Ơn tế độ người lành đến tự Yavê, - - Tav.

Người là đồn trú cho họ trong buổi khốn cùng.

40 Yavê đáp cứu và giải thoát họ,

Người cứu họ vì họ ẩn náu nơi Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page