Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 084 (083) -

Bài ca hành hương

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo điệu tì bà xứ Gat. Con cái Côrê. Thánh vịnh.

2 Khả ái thay cung điện của Người,

Yavê thiên binh!

3 Hồn tôi mong ước đến hao mòn,

hướng về tiền đường Yavê,

lòng tôi, xác tôi reo lên,

tới Thiên Chúa hằng sống.

4 Ngay se sẻ cũng kiếm được nhà,

và chim én được có tổ đặt con;

Bên cạnh bàn thờ của Người,

Yavê thiên binh, Vua và là Thiên Chúa của tôi.

5 Phúc thay những ai ở đậu nhà Người,

họ sẽ ngợi khen Người mãi mãi!

6 Phúc thay những kẻ lấy Người làm sức mạnh,

nặng lòng với dặm hành hương.

7 Ngang qua thung lũng Tàm-ma, sẵn trổ mạch nước,

cơn mưa đầu mùa sẽ giáng phúc lành trên chúng.

8 Hết đồi này qua đồi nọ, chúng tiến lên,

Thiên Chúa sẽ hiện ra cho chúng tại Sion.

9 Yavê Thiên Chúa thiên binh,

xin hãy nghe lời tôi khẩn nguyện,

xin hãy lắng tai, lạy Thiên Chúa của Yacob.

10 Thuẫn đỡ cho chúng tôi, xin hãy nhìn xem, lạy Thiên Chúa,

xin hãy đoái nhìn mặt Ðức Kitô của Người!

11 Vâng, phúc cả dư ngàn một ngày nơi tiền đường Người,

nên tôi thà nán lại cửa nhà Thiên Chúa,

hơn là được ấm cúng nơi dinh trại lũ ác nhân.

12 Chính Người là thành quách, là khiên mộc,

Yavê Thiên Chúa,

Người ban diễm lệ vinh quang,

Yavê không nỡ khước từ hạnh phúc

cho những ai bước đi trọn lành.

13 Yavê thiên binh,

phúc thay kẻ nào tin cậy ở Người!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page