Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 013 (012) -

Trong cơn hoạn nạn kêu cùng Yavê

 

1 Phần nhạc trưởng. Của Ðavít.

2 Cho đến bao giờ, lạy Yavê, Người quên tôi mãi?

Cho đến bao giờ Người lánh mặt với tôi?

3 Cho đến bao giờ tôi còn để hồn những lo toan,

lòng thời phiền muộn qua ngày qua đêm?

Cho đến bao giờ kẻ thù còn hách dịch với tôi?

4 Xin đoái nhìn, xin nhậm lời tôi!

Xin cho mắt tôi rạng sáng,

kẻo tôi thiếp ngủ trong tay tử thần.

5 Kẻo đứa thù tôi nói được: "Ta đã thắng nó?"

Và phường bách hại tôi mừng rỡ, thấy tôi lảo đảo.

6 Còn tôi, nơi lòng nhân nghĩa của Người, tôi tin cậy:

Ước gì lòng tôi được mừng rỡ trong ơn cứu thoát của Người.

Tôi sẽ hát mừng Yavê, vì Người đã giáng phúc cho tôi,

tôi sẽ tán tụng Danh Yavê, Ðấng tối cao.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page