Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 035 (034) -

Lời nguyện của người công chính bị bách hại

 

1 Của Ðavít.

2 Hãy tấn công, lạy Yavê, những ai tấn công tôi,

hãy giao chiến với những người giao chiến với tôi.

2 Hãy chụp lấy khiên mộc,

và đứng lên hộ vực tôi.

3 Hãy tung lao liệng giáo

vào mặt những kẻ đuổi theo tôi.

Hãy phán với mạng tôi:

"Ta đây, sức tế độ cho ngươi!"

4 Cho chúng xấu hổ bẽ mặt,

những kẻ bách hại mạng tôi,

cho chúng xéo lui thẹn thuồng,

những kẻ mưu họa cho tôi!

5 Chúng hãy nên như trấu lép hong trước gió,

bị thần sứ Yavê tróc nã!

6 Ðường chúng đi hãy nên tối tăm trơn trượt,

bị thần sứ Yavê rượt theo sau!

7 Bởi chưng vô cớ chúng đã căng lưới hại tôi,

vô cớ chúng đã đào hố cho tôi vong mạng.

8 Tai họa bất ngờ ập lại trên mỗi đứa:

Lưới nó căng thì nó mắc cạn,

hố kia lại chính nó sa vào!

9 Sinh mạng tôi nhảy mừng trong Yavê,

và hớn hở trong ơn cứu độ của Người.

10 Xương cốt tôi hết thảy nói lên:

"Yavê nào ai giống được như Người!

Ðấng giải thoát người nghèo khỏ cường hào lấn hiếp,

và người nghèo kẻ khó khỏi quân bóc lột".

11 Chứng nhân buộc tội đứng lên,

điều tôi không hay không biết, họ vặn hỏi.

12 Chúng lấy oán báo lại ơn tôi,

thật vô bổ cho mạng tôi.

13 Còn tôi, lúc chúng lâm bệnh,

thì thay vì áo, tôi quàng lấy bị.

Tôi phạt mình chay kiêng

và lời khấn xin vọng trong đáy lòng,

14 dường thể cho người thân yêu cốt nhục.

Tôi lang thang như người mang tang mẹ,

ủ rũ, tôi khom mình xuống.

15 Còn tôi vừa sẩy ngã,

thì chúng mừng, chúng hùa tập lại.

Chúng hùa tập lại quanh tôi,

cả những người xa lạ tôi không hề biết,

chúng vừa phanh xé vừa la inh ủi!

16 Quân giả hình, chúng mặc sức nhạo cười tôi,

nghiến răng tức tối.

17 Lạy Chúa tôi, cho đến bao giờ Người còn thấy thế?

Hãy giựt mạng tôi khỏi thú gầm

và thân phận này khỏi đàn sư tử.

18 Tôi sẽ tạ ơn người nơi đại hội,

giữa đám đông, tôi sẽ ngợi khen Người.

19 Chớ để chúng mừng đắc chí trên tôi,

những kẻ thù tôi vô cớ.

Và nháy mắt với nhau,

những kẻ nhưng không đã ghét tôi,

20 Vì chúng không hề nói đến bình an,

đối với những người hiền lương trong xứ,

chúng những bày chước hiểm mưu thâm.

21 Về tôi, chúng toe toét mồm,

chúng nói: "Ha ha mắt ta đã thấy!"

22 Người đã thấy, lạy Yavê, xin chớ nín thinh,

lạy Chúa tôi xin chớ xa tôi!

23 Xin thức giấc, xin tỉnh dậy xử đoán cho tôi,

và bênh kiện cho tôi, lạy Thiên Chúa và là Chúa tôi.

24 Xin xử cho tôi theo lẽ công minh của Người,

lạy Yavê, Thiên Chúa của tôi,

chớ để chúng mừng đắc chí trên tôi!

25 Chúng đừng nói được trong lòng:

"Ha ha! Thích chưa!" Chúng đừng nói được:

"Ta đã nuốt trôi nó rồi!"

26 Chúng hãy xấu hổ then thuồng cả lũ,

những kẻ mừng vì tôi mắc họa.

Tủi hổ, sỉ nhục hãy trùm lấy chúng,

những kẻ thừa thế lấn tôi.

27 Hãy reo vui, hãy mừng rỡ,

những ai ước nguyện thấy tôi trắng án.

Họ hãy nói luôn: "Lớn lao thay Yavê,

Ðấng tha thiết với phúc bình an của tôi tá Người".

28 Và lưỡi tôi sẽ ngâm ca đức công chính của Người,

và suốt ngày lời ngợi khen Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page