Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 029 (028) -

Ca ngợi Chúa của sấm sét

 

1 Thánh vịnh của Ðavít.

Hãy dâng Yavê, hỡi chư thần,

hãy dâng Yavê vinh quang quyền lực.

2 Hãy dâng Yavê, vinh quang Danh Người,

hãy hát thờ Yavê rạng ngời chiêu thánh!

3 Sấm Yavê vang rền mây nước!

Thiên Chúa vinh quang nổi sấm sét,

Yavê trên làn nước bao la!

4 Sấm Yavê vang hùng mạnh,

sấm Yavê rền trời oai linh!

5 Sấm Yavê chém chẻ bá hương,

Yavê chém chẻ bách tùng Liban.

6 Khiến Liban như dê chồm nhảy,

và dãy Syriôn như nghé kinh hoàng.

7 Sấm Yavê tung tóc lửa thiêu,

8 sấm Yavê chuyển rung sa mạc,

Yavê chuyển rung sa mạc Kađesh.

9 Sấm Yavê quày rạt đám sồi,

và tróc vỏ những rừng bát ngát.

Và trong điện thờ Người,

vạn sự của Người dâng lời: Vinh quang!

10 Yavê ngự trị trên hồng thủy,

Yavê ngự trị làm vua muôn đời.

11 Xin Yavê ban uy lực cho dân Người,

Yavê chúc lành cho dân Người bình an.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page