Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 090 (089) -

Kiếp người mỏng manh

 

1 Lời cầu nguyện. Của Môsê, người của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, người là nơi chúng tôi trú ẩn

từ đời này qua đời khác!

2 Trước khi núi non được sinh thành,

và đất cùng dương gian được sinh ra?

Từ đời đời cho đến đời đời

Người vẫn là Thiên Chúa!

3 Người bắt phàm nhân lui về đất bụi

và Người phán: "Về đi hỡi con cái Ađam!"

4 Vì ngàn năm trước mặt Người,

chỉ như một ngày hôm qua đã vãn,

như một canh tàn đêm khuya.

5 Người cuốn lôi đi, chúng là giấc mộng,

chúng như cỏ sáng ngày mọc lên,

6 tinh sương nó trổ hoa vươn mọc,

chiều đến nó khô héo úa tàn.

7 Quả cơn thịnh nộ Người làm chúng tôi vong mạng,

cơn nóng giận Người làm chúng tôi chết điếng.

8 Người vạch tội chúng tôi ra trước mặt Người,

và trong ánh nhan Người, những điều bí ẩn của chúng tôi.

9 Ngày của chúng tôi hết thảy tàn lụi trong cơn giận của Người,

phào một cái những năm đời chúng tôi đã mãn!

10 Cộng niên tuế ước chừng bảy chục,

khỏe lắm chăng cũng được bát tuần.

Hầu trọn kiếp chỉ là lao đao khốn khó,

vì năm tháng sầm sập qua đi và chúng tôi vụt mất!

11 Ai biết được thịnh nộ Người sức mạnh là bao,

[ai nhận ra được] lôi đình của Người [khốc liệt] dường nào?

12 Xin dạy chúng tôi biết tính sổ ngày đời chúng tôi,

ngõ hầu chúng tôi đem được khôn ngoan vào lòng.

13 Lạy Yavê, xin hãy trở lại, cho đến bao giờ nữa?

xin hãy chạnh thương các tôi tớ của Người.

14 Sáng ngày, xin cho chúng tôi đầy no ơn Người,

cho chúng tôi được, suốt đời, reo vui mừng rỡ.

15 Xin bù lại bằng niềm vui sướng

những ngày Người đã phạt chúng tôi,

cùng những năm chúng tôi lâm nạn.

16 Công việc của Người hãy hiện tỏ cho các tôi tớ Người,

và uy phong của Người tỏ trên con cái chúng.

17 Ước gì đức dịu hiền của Chúa,

Thiên Chúa chúng tôi hằng ở trên chúng tôi,

và việc tay chúng tôi làm, xin Người củng cố,

xin Người củng cố việc tay chúng tôi làm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page