Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 119 (118) -

Ca ngợi Lề luật

 

1 Phúc cho những ai nẻo đi trọn lành, - - Aleph.

những kẻ dõi theo thánh chỉ Yavê!

2 Phúc cho những ai nắm giữ chứng tri của Người,

những kẻ hết lòng tìm kiếm Người,

3 và không hề làm điều tà vạy,

nhưng hằng đi theo đường lối của Người.

4 Chính Người, Người đã truyền ra chiếu chỉ,

dạy phải giữ gìn cặn kẽ.

5 Ước gì đường lối tôi được vững bền,

để tuân giữ luật điều của Người!

6 Bấy giờ tôi sẽ chẳng phải xấu hổ,

khi tôi nhìn đến các lệnh Người truyền.

7 Lòng dạ ngay chính, tôi sẽ tạ ơn Người,

bởi được học biết các phán quyết công minh của Người,

8 Luật điều của Người, tôi xin tuân giữ,

xin chớ bỏ tôi đến cùng luôn mãi!

9 Bởi đâu niên thiếu giữ được đường đời tinh trong? - - Bet.

là bởi tuân giữ lời lẽ của Người.

10 Tôi hết lòng tìm kiếm Người,

xin chớ để tôi lạc xa các lệnh Người truyền!

11 Nơi đáy lòng tôi, tôi chôn kỹ sấm ngôn của Người,

để khỏi lỗi phạm đến Người.

12 Người đáng chúc tụng, lạy Yavê,

luật điều của Người, xin hãy dạy tôi!

13 Nơi môi miệng tôi, tôi đếm từng điều,

các phán quyết miệng Người đã ra.

14 Trên đường các chứng tri của Người đã vạch,

tôi sung sướng hơn nơi muôn lộc của đầy.

15 Tôi muốn gẫm suy các chiếu chỉ của Người,

và các nẻo đi của Người, tôi sẽ nhắm theo.

16 Nơi các luật điều của Người, tôi vui khoái,

tôi sẽ không quên lời lẽ của Người.

17 Xin hãy gia ân cho tôi tớ Người, cho tôi được sống, - - Gimel.

và tôi sẽ tuân giữ lời lẽ của Người.

18 Xin mở mắt tôi, cho tôi nhìn thấy,

những kỳ công do thánh chỉ của Người.

19 Tôi là khách ngụ trần gian,

xin chớ giấu tôi các lệnh Người truyền.

20 Hồn tôi ốm liệt bởi ước mong,

phán quyết của Người mọi buổi.

21 Người đe chừng phường kiêu mạn, những đồ chúc dữ,

những kẻ lạc xa các lệnh Người truyền.

22 Xin hãy đẩy xa tôi, lời thóa mạ khinh phiêu,

vì tôi nắm giữ chứng tri của Người.

23 Dù cho quan quyền hội lại chống đối tôi,

tôi tớ Người vẫn gẫm suy luật điều của Người.

24 Chứng tri của Người là nguồn vui khoái cho tôi;

tư vấn của tôi là các luật điều Người ra.

25 Mạng tôi đã lê sát bụi, - -  Ðalet.

chiếu theo lời Người, xin cứu sống tôi.

26 Ðường đời tôi, tôi thuật lại và Người đã nhận lời tôi,

luật điều của Người, xin hãy dạy tôi.

27 Xin cho tôi am tường con đường chiếu chỉ của Người,

để tôi gẫm suy trên các kỳ công Người làm.

28 Hồn tôi tan thành dòng lệ,

chiếu theo lời Người, xin cho tôi chỗi dậy.

29 Con đường gian dối, xin rẽ xa tôi,

xin thương ban cho tôi thánh chỉ của Người.

30 Ðường sự thật, tôi đã chọn,

tôi đã rập theo phán quyết của Người.

31 Tôi đã bám vào chứng tri của Người,

lạy Yavê, xin chớ để tôi phải xấu hổ.

32 Tôi chạy theo đường lệnh truyền của Người,

bởi Người cho lòng tôi phơi phới.

33 Xin dạy tôi, lạy Yavê, đường lối luật điều,

tôi xin nắm giữ đến cùng.

34 Xin cho tôi am hiểu mà nắm giữ luật điều,

để tôi giữ lấy hết lòng.

35 Xin cho tôi vững bước trên nẻo đi lệnh truyền,

vì nó là nguồn sung sướng của tôi.

36 Xin hướng lòng tôi về với chứng tri của Người,

chứ đừng về với tham lam trục lợi.

37 Xin cho mắt tôi khỏi thấy diều huyễn hoặc,

trên đường lối của Người, xin cứu sống tôi.

38 Xin cho tôi tớ Người được thấy

sấm ngôn của Người ứng nghiệm,

ngõ hầu thiên hạ kính sợ Người.

39 Xin cho nỗi sỉ nhục tôi sợ lướt qua,

vì thật tốt lành, các phán quyết của Người.

40 Này tôi ao ước chiếu chỉ của Người,

vì Người công chính, xin cứu sống tôi.

41 Lạy Yavê, ước gì ơn Người đến với tôi,

ơn tế độ, chiếu theo lời sấm của Người!

42 Cho tôi đáp lời chống lại kẻ thóa mạ tôi,

vì tôi tin cậy vào lời Người nói.

43 Xin chớ giựt khỏi miệng tôi lời sự thật,

vì tôi trông cậy vào các phán quyết của Người.

44 Tôi xin tuân giữ luật Người luôn luôn,

đời đời mãi mãi.

45 Tôi sẽ ung dung tiến bước,

vì tôi tìm kiếm chiếu chỉ của Người.

46 Tôi sẽ nói lên chứng của Người,

trước mặt vua chúa mà chẳng thẹn thuồng.

47 Tôi vui khoái nơi các lịnh truyền Người ban,

tôi yêu quí chúng [vô ngần].

48 Tôi giương tay lên các lệnh truyền của Người

và tôi gẫm suy trên các luật điều Người dạy.

49 Xin nhớ đến lời Người ban cho tôi tớ Người, - - Zain.

nhờ đó Người đã cho tôi được cậy trông.

50 Ðiều an ủi tôi trong cơn khốn khó,

là vì sấm ngôn của Người sẽ cứu sống tôi.

51 Phường kiêu mạn tha hồ nhạo báng tôi,

tôi đã không chệch khỏi thánh chỉ của Người.

52 Tôi nhớ đến phán quyết ngàn xưa của Người,

lạy Yavê, và tôi lấy làm an ủi.

53 Tôi tức điên lên vì lũ ác nhân,

những kẻ bỏ lơ thánh chỉ của Người.

54 Luật điều của Người là bài ca (nơi miệng) tôi,

nơi đất khách quê người.

55 Thâu đêm tôi nhớ đến Danh Người, lạy Yavê,

tôi xin tuân giữ thánh chỉ của Người.

56 Ðiều này đã thuộc phần tôi:

Là nắm giữ chiếu chỉ của Người.

57 Phần của tôi, lạy Yavê, tôi xin tuyên bố: - - Het.

Ấy là tuân giữ lời lẽ của Người.

58 Hết lòng tôi, tôi cố làm nguôi nhan Người,

xin thương xót tôi, chiếu theo sấm ngôn của Người.

59 Tôi đã đắn đo đường lối tôi đi,

tôi quyết hướng chân về với chứng tri của Người.

60 Tôi đã vội vã chứ không chần chờ,

để giữ các lệnh truyền Người ban.

61 Tròng bẫy ác nhân quấn lại quanh tôi,

thánh chỉ của Người, tôi đã không quên.

62 Nửa đêm tôi dậy, để tạ ơn Người,

vì các phán quyết công minh của Người.

63 Với những ai kính sợ Người hết thảy, tôi là bạn thân,

cùng với những ai tuân giữ chiếu chỉ của Người.

64 Ơn Người, lạy Yavê, tràn đầy dương thế,

luật điều của Người, xin hãy dạy tôi.

65 Người đã xử hậu với tôi tớ Người, - - Tet.

lạy Yavê, theo lời Người đã phán.

66 Xin dạy cho tôi, lương tri cùng hiểu biết,

vì tôi tin các lệnh truyền Người ban.

67 Khi chưa gặp phải khốn khó, tôi đã lạc lầm,

nhưng bây giờ tôi xin tuân giữ sấm ngôn của Người.

68 Người tốt lành và hằng làm nghĩa,

luật điều của Người, xin hãy dạy tôi.

69 Những kẻ ngạo mạn lếu láo bôi nhọ cho tôi,

nhưng tôi hết lòng nắm giữ chiếu chỉ của Người.

70 Lòng chúng như bị mỡ đóng đầy,

còn tôi, tôi vui khoái trong thánh chỉ của Người.

71 Cho đi phải khổ cũng là phúc may,

để tôi biết học luật điều Người ra.

72 Thánh chỉ miệng Người, tôi quí,

hơn cả nghìn vàng muôn bạc.

73 Tay Người đã dựng, đã lập nên tôi,

xin cho tôi am hiểu mà học biết lệnh truyền.

74 Những ai kính sợ Người thấy tôi thì được mừng vui,

vì nơi lời Người, tôi trông cậy.

75 Tôi biết, lạy Yavê, phán quyết của Người thật là công minh,

và Người có để tôi khổ cũng là phải lẽ.

76 Ước gì có được ơn Người làm nguồn an ủi cho tôi,

chiếu theo sấm ngôn của Người cho tôi tớ Người

77 Ước gì lòng trắc ẩn của Người đến cho tôi sống,

vì luật Người là sự vui khoái của tôi.

78 Lũ kiêu mạn hãy bẽ mặt vì chúng đã hành hạ tôi cách vô lý,

còn tôi, tôi vẫn gẫm suy chiếu chỉ của Người.

79 Những ai kính sợ Người hãy quay lại với tôi,

những kẻ biết chứng tri của Người.

80 Chớ gì lòng tôi trọn niềm với các luật điều Người ra,

cho tôi khỏi phải thẹn thuồng.

81 Hồn tôi tiêu hao mong ơn cứu độ của Người,

nơi lời Người, tôi trông cậy.

82 Mắt tôi mòn mỏi vì sấm ngôn của Người,

tôi nói: Bao giờ Người mới an ủi tôi?

83 Dẫu thân tôi như bì da hun khói,

luật điều của Người, tôi đã không quên.

84 Tính được bao nhiêu ngày đời của tôi tớ Người?

Bao giờ Người mới xử án những kẻ bách hại tôi?

85 Phường kiêu mạn đào lỗ hại tôi,

trái với luật Người.

86 Lệnh truyền của người thay thảy đều là sự thật,

chúng bắt bớ tôi vô cớ, xin hãy cứu tôi!

87 Tí nữa, chúng tiêu diệt tôi khỏi mặt đất,

phần tôi, tôi đã không bỏ chiếu chỉ của Người,

88 Chiếu theo ơn Người, xin cứu sống tôi,

để tôi tuân giữ chứng tri miệng Người.

89 Lời Người, lạy Yavê, cho đến muôn đời,

hằng kiên vững nơi trời cao.

90 Ðời này qua đời khác, lòng tín nghĩa của Người,

chính Người đã chống đỡ cho đất vững bền.

91 Do bởi phán quyết của Người,

vạn vật được vững hôm nay,

vì muôn sự đều là tôi tớ của Người.

92 Ví thử luật Người không phải là nguồn vui khoái cho tôi,

ắt tôi đã hư đi trong cơn khốn khó.

93 Cho đến đời đời tôi sẽ không quên chiếu chỉ của Người,

vì chính do đó Người cứu sống tôi.

94 Tôi thuộc về Người, xin hãy cứu tôi,

vì tôi tìm kiếm chiếu chỉ của Người.

95 Lũ ác nhân rình chực hại tôi,

tôi vẫn chăm chú vào các chứng tri của Người.

96 Những cái tuyệt hảo trên đời, tôi thấy có cùng hết thảy,

nhưng lệnh truyền của Người bao la vô hạn.

97 Tôi yêu quí luật Người dường bao, - - Mem.

suốt ngày, đó là để tôi suy gẫm.

98 Bởi lệnh truyền, Người làm tôi khôn hơn thù địch,

vì cho đến đời đời, đó là phần tôi.

99 Tôi được tinh khôn hơn cả những thầy dạy tôi,

vì chứng tri của Người là để tôi suy gẫm.

100 Tôi được am hiểu hơn kẻ già nua tuổi tác,

vì tôi mắm giữ chiếu chỉ của Người.

101 Nẻo dữ, chân tôi đã tránh hết thảy,

cốt để tuân giữ lời Người.

102 Tôi không rời khỏi phán quyết của Người,

vì chính Người đã chỉ giáo cho tôi.

103 Lời Người dịu ngọt dường bao nơi lưỡi tôi,

hơn mật ong ngậm miệng.

104 Nhờ chiếu chỉ của Người, tôi được am hiểu,

làm tôi ghét mọi nẻo đường dối trá.

105 Lời Người là đèn rọi bước chân tôi, - - Nun.

ánh sáng cho nẻo đường tôi đi.

106 Tôi đã thề và tôi sẽ giữ lời cam kết,

là tuân giữ các phán quyết công minh của Người.

107 Tôi bị khốn khổ ê chề,

lạy Yavê, chiếu theo lời Người, xin cứu sống tôi!

108 Của lễ miệng tôi, xin khấng nhậm, lạy Yavê,

phán quyết của Người, xin hãy dạy tôi.

109 Mạng tôi hầu như luôn luôn chết hụt,

nhưng tôi đã không quên thánh chỉ của Người.

110 Lũ ác nhân gài bẫy hại tôi,

nhưng tôi đã không lạc xa chiếu chỉ của Người.

111 Chứng tri của Người, tôi hưởng làm cơ nghiệp muôn đời,

đó là nguồn hoan lạc của tôi.

112 Tôi hướng lòng làm theo luật điều Người dạy,

mãi mãi đến cùng!

113 Tôi ghét những phường nhị tâm - - Samek.

và tôi yêu quí thánh chỉ của Người.

114 Người là nơi tôi ẩn náu, và thuẫn đỡ của tôi,

nơi lời Người, tôi trông cậy.

115 Hãy xéo đi xa ta, phường ác quái,

để ta nắm giữ lệnh truyền Thiên Chúa của ta.

116 Theo sấm ngôn Người, xin hộ vực cho tôi được sống,

xin chớ để tôi phải xấu hổ thất vọng.

117 Xin chống đỡ tôi cho tôi được thoát,

luật điều của Người, tôi sẽ luôn nhắm đến.

118 Người xua đi mọi kẻ lạc xa luật điều Người dạy,

mánh lới của chúng, một trò bịp bợm.

119 Ác nhân trên trần hết thảy,

người trừ đi như đồ ố rỉ,

nên tôi yêu quí chứng tri của Người.

120 Trước mặt Người, xác tôi kinh hãi run lên,

tôi kính sợ phán quyết chính Người đã ra.

121 Tôi đã thực hành công minh chính trực, - - Ain.

xin chớ thí tôi mặc người ta áp bức.

122 Xin bảo lãnh hạnh phúc cho tôi tớ Người,

đừng để lũ kiêu mạn áp bức được tôi.

123 Mắt tôi mòn mỏi mong ơn Người cứu thoát,

và sấm ngôn ngay chính của Người.

124 Xin hãy xử tôi tớ Người, chiếu theo ơn Người,

luật điều của Người, xin cho tôi am hiểu,

125 Tôi là tôi tớ của Người, xin cho tôi am hiểu,

hầu tôi được biết chứng tri của Người.

126 Ðã đến lúc phải can thiệp, lạy Yavê,

chúng đã vi phạm luật Người.

127 Cho nên tôi yêu quí lệnh truyền của Người,

hơn cả vàng ròng, kim luyện.

128 Nên tôi đã dõi theo các chiếu chỉ của Người,

tôi ghét mọi nẻo đường dối trá.

129 Nhiệm mầu thay, các chứng tri của Người,

cho nên hồn tôi nắm giữ.

130 Lời Người diễn ra sẽ làm rạng sáng,

làm cho chất phác cũng được am tường.

131 Tôi há miệng hớp lấy,

vì tôi nong nả cho được lệnh truyền Người ban.

132 Xin hãy đoái nhìn, xin hãy dủ thương,

như Người thường xử với những ai yêu mến Danh Người.

133 Nhờ sấm ngôn Người, xin cho bước chân tôi kiên vững,

chớ để điều gì tai quái chế ngự được tôi.

134 Xin hãy giải thoát tôi khỏi phàm nhân áp bức,

cho tôi tuân giữ chiếu chỉ của Người.

135 Xin hãy rọi ánh nhan Người trên tôi tớ Người,

và luật điều của Người, xin hãy dạy tôi.

136 Mắt tôi nhỏ lệ ròng ròng,

vì chúng chẳng tuân giữ luật Người.

137 Người thật công chính, lạy Yavê, - - Xađê.

và chính trực trong các phán quyết của Người.

138 Người đã truyền dạy chứng tri theo lẽ công minh,

trọn niềm theo sự thật.

139 Lòng nhiệt thành làm tôi tiêu tán,

vì những kẻ nghịch cùng tôi đã quên lời Người.

140 Sấm ngôn của Người rất mực luyện ròng,

và tôi tớ Người mến chuộng.

141 Tôi nhỏ hèn và bị khinh phiêu,

nhưng tôi không quên chiếu chỉ của Người.

142 Ðức công chính của Người, lẽ công minh vạn đại,

và thánh chỉ của Người là sự thật.

143 Quẫn bách ngặt nghèo đổ dồn vào tôi,

lệnh truyền của Người là nguồn vui khoái cho tôi.

144 Chứng tri của Người, lẽ công minh vạn đại,

xin cho tôi am hiểu, ngõ hầu được sống.

145 Tôi kêu khấn hết lòng, - - Qoph.

xin đáp lại lời tôi, lạy Yavê,

cho tôi nắm giữ luật điều Người ban.

146 Tôi kêu khấn Người, xin hãy cứu tôi,

cho tôi tuân giữ chứng tri của Người.

147 Ðón trước hừng đông, tôi kêu cứu,

nơi lời Người, tôi trông cậy.

148 Mắt tôi đón trước canh khuya,

để suy gẫm sấm ngôn của Người.

149 Theo lượng ơn Người, xin nghe tiếng tôi,

lạy Yavê, chiếu theo phán quyết của Người,

xin cứu sống tôi.

150 Những kẻ bắt bớ tôi sát gần ô trọc,

nhưng chúng lìa xa thánh chỉ của Người.

151 Còn Người, Người gần kề bên, lạy Yavê,

và lệnh truyền của Người hết thảy đều là sự thật.

152 Về chứng tri của Người, từ lâu tôi đã biết,

là Người đã thiết lập chúng cho đến đời đời.

153 Hãy xem nỗi khổ của tôi và giựt thoát tôi, - - Resh.

vì luật Người, tôi đã không quên.

154 Chúng kiện tôi, xin hãy bênh chữa, chuộc lấy tôi,

chiếu theo sấm ngôn của Người, xin cứu sống tôi.

155 Ơn cứu độ xa bọn ác nhân,

bởi chúng không tìm thấy luật điều của Người.

156 Lòng trắc ẩn của Người bao la, lạy Yavê,

chiếu theo phán quyết của Người, xin cứu sống tôi.

157 Chúng đông đảo, những kẻ bắt bớ, nhiễu hại tôi,

nhưng tôi đã chẳng sai chậy chứng tri của Người.

158 Tôi đã thấy phường bội phản mà ớn,

vì chúng không tuân giữ sấm ngôn của Người,

159 Hãy xem tôi yêu quí chiếu chỉ của Người,

lạy Yavê, chiếu theo ơn Người, xin cứu sống tôi.

160 Ðầu mối lời Người chính là sự thật,

các phán quyết công minh của Người sẽ vững muôn đời.

161 Quan quyền bắt bớ tôi vô cớ, - - Shin.

nhưng lòng tôi chỉ hãi sợ lời Người.

162 Tôi vui khoái nơi sấm ngôn của Người,

như kẻ hôi được nhiều chiến phẩm.

163 Tôi ghét gian tà, tôi ghê tởm,

nhưng tôi yêu quí luật Người.

164 Mỗi ngày bảy lần, tôi ngợi khen Người,

và những phán quyết công minh của Người.

165 Bình an chan chứa trên kẻ yêu mến luật Người,

không gì làm chúng vướng chân vấp ngã.

166 Tôi trông vào ơn cứu độ của Người, lạy Yavê,

và tôi thi hành lệnh Người truyền ra.

167 Hồn tôi tuân giữ chứng tri của Người,

và tôi yêu quí chúng vô hạn.

168 Tôi tuân giữ chiếu chỉ và chứng tri của Người,

vì đường lối của tôi, tất cả ở trước mặt Người.

169 Xin cho tiếng tôi van thấu đến nhan Người, - - Tav.

lạy Yavê, xin cho tôi am hiểu, chiếu theo lời Người.

170 Ước gì lời tôi khẩn nguyện đến trước nhan Người,

chiếu theo sấm ngôn của Người, xin hãy cứu tôi.

171 Môi tôi hãy rao lên lời ca ngợi,

vì luật điều của Người, Người dạy cho tôi.

172 Lưỡi tôi hãy lập lại sấm ngôn của Người,

vì mọi lệnh truyền của Người đều là công chính.

173 Ước gì tay Người hộ vực tôi,

vì tôi đã chọn chiếu chỉ của Người.

174 Tôi mong mỏi ơn cứu độ của Người, lạy Yavê,

vì luật Người là nguồn vui khoái cho tôi.

175 Xin cho hồn tôi được sống mà ngợi khen Người,

và các phán quyết của Người hộ vực cho tôi.

176 Tôi phiêu linh như con chiên lạc,

xin tìm kiếm tôi tớ Người,

vì tôi đã không quên các lệnh truyền Người ban.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page